Příměstský tábor pro nadané děti I - JCMM

Aktivita je zdarma

Kontaktní osoba: Jana Musilová, 724 919 622, jana.musilova@jcmm.cz (preferujeme) nebo nadanijmk@jcmm.cz

Místo: Brno, místa příchodu a odchodu budou specifikována podle programu
Program: od 9 do 15:30 hodin
Kapacita je 14 dětí z Jihomoravského kraje ve věku 10-12 let s doloženým certifikátem potvrzujícím nadání (z pedagogicko psychologické poradny nebo z testování diagnostickou metodou Invenio), ne starším než 3 roky. Potvrzení je potřeba dodat nejpozději do týdne po registraci na e-mail jana.musilova@jcmm.cz.

Program připravujeme ve spolupráci s kolegy z brněnských vědeckých a kulturních organizací.


Přihlášky přijímáme do 30. června 2022 nebo do naplnění kapacity. Prosíme, abyste přihlášku vyplnili a odeslali co nejdříve. Podrobné informace k programu od nás dostanete e-mailem. V případě, že bude naplněna kapacita, budeme Vás informovat.Příměstský tábor je jednou z aktivit projektu iKAP JMK II "Podpora vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji" číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177), v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s finanční podporou z Evropské unie a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Aktivity projektu směřují k rozvoji intelektově nadaných žáků, a to například zájmovými mimoškolními aktivitami nebo mentorskou sítí a poradenstvím, ale také prostřednictvím podpory učitelů základních a středních škol při jejich vzdělávání, poradenstvím. Více na www.jsmenadani.cz.

Datum konání
18.07.2022 - 22.07.2022
Pravidelná
Ne
Organizátor
JCMM
Adresa
Česká 166/11
Brno
60200
Kraje
Jihomoravský
Url adresa
Registrace od - do
07.04.2022 - 30.06.2022
Typ
Žáci a studenti
Obor
Astronomie, Biologie, Chemie, Fyzika, Matematika, Ostatní, Technika
Cílové skupiny
Žáci - první stupeň
Hodnocení