Setkání krajské koordinační skupiny (Zlínský kraj)

Aktivita je zdarma

Anotace: Účastníci sdílí novinky v problematice péče o nadané děti, žáky a studenty ve Zlínském kraji. Úvodem proběhne prezentace novinek a aktivit v kraji ve vztahu k podpoře nadání. Hlavní část programu bude věnována tématu nálepkování nadaných žáků ve školní výuce. Jedná se o výstup projektu TAČR, jehož řešitelem je Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně společně s aplikačním garantem NPI ČR. Nejprve proběhne úvodní prezentace teorie nálepkování nadaných žáků a vysvětlení akutnosti jejího řešení. V další praktické části budou účastníci seznámeni s konkrétními typy pedagogických situací, které směřují k nevhodnému nálepkování nadaných žáků. Tyto situace obvykle vycházejí z nešetrné aplikace diferencovaného kurikula pro nadané. Dále bude s účastníky diskutována možnost eliminace těchto situací, a to se zaměřením na funkční strategie vnitřní diferenciace.

Obsah akce:
- Zdravice zástupců NPI ČR, seznámení účastníků s novinkami.
- Prezentace nabídek a informací pro školy v souvislosti s rozvojem nadání (členové KKS).
- Prezentace teorie k problematice nálepkování nadaných žáků (E. Klimecká).
- Výsledky výzkumu zabývajícího se identifikací tzv. pronálepkujících pedagogických situací (E. Klimecká).
- Diskuse.

Přihlašování se na akci: V případě zájmu o účast na KKS odešlete mail na eva.klimecka@npi.cz s informací o účastnících akce. V mailu uveďte celé jméno účastníka včetně titulů a název instituce, odkud pochází. Přihlašování je možné do 24. srpna 2022.

Datum konání
26.08.2022 - 26.08.2022
Pravidelná
Ne
Organizátor
NPI Zlín
Adresa
Štefánikova 5670
Zlín
760 01
Kraje
Zlínský
Url adresa
Registrace od - do
07.08.2022 - 24.08.2022
Typ
Pedagogové, Rodiče, Odborná veřejnost
Obor
Pedagogika
Cílové skupiny
Pedagogové, Odborná veřejnost
Hodnocení