Krajina jako kronika lidských aktivit. Cyklus přednášek pro veřejnost Piknik NOBEL.

Aktivita je zdarma

Letní cyklus přednášek pro veřejnost.

PIKNIK Nobel

Zemědělská a lesní krajina v sobě skrývá pozůstatky dávných lidských aktivit. Jakýkoliv zásah do půdního profilu se projevuje změnou půdních vlastností, které mohou ovlivnit růst rostlin i po tisíciletích. Cílem přednášky je představit krajinu jako archiv lidské činnosti. Na základě růstu plodin je v krajině možné odhalit pravěké osady, hroby, zaniklé cesty, zaniklé stavby, či dávná vojenská opevnění.

Datum konání
14.09.2022 - 14.09.2022
Pravidelná
Ne
Organizátor
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Adresa
Pasteurova 3544
Ústí nad Labem
40096
Kraje
Ústecký
Url adresa
Registrace od - do
16.08.2022 - 14.09.2022
Aktivita
Pobytová aktivita
Typ
Žáci a studenti, Pedagogové, Rodiče, Odborná veřejnost
Obor
Geografie, Ostatní, Společenskovědní
Cílové skupiny
Žáci - druhý stupeň, studenti SŠ, studenti VŠ, Pedagogové, Rodiče, Odborná veřejnost
Hodnocení