Kurzy z Talnetu pro školní rok 2022/23 otevřeny

Aktivita je zdarma

Druhy kurzů

Každému vyhovuje jiná práce a některá témata je vhodné pojmout odlišně od ostatních. Pro jednodušší orientaci rozdělujeme kurzy do tří kategorií:

  • Klasický kurz: Dvouměsíční kurz, kde studenti plní předpřipravené úkoly a diskutují je s instruktorem
  • Projektový kurz: Dlouhodobější kurz, flexibilnější, individuálnější, více interakcí s instruktorem/spolužáky
  • Týmově projektový kurz: Dlouhodobější kurz, tým studentů pracuje na společném úkolu směřujícím například k účasti v soutěži

Harmonogram kurzů pro rok 2022

V nabídce jsou projektové kurzy (zpravidla celoročně probíhající), které jsou interaktivní a dlouhodobější. V klasických kurzech jsou plněny předpřipravené úkoly opravované instruktorem a kurz trvá jen přibližně dva měsíce. První blok klasických kurzů bude probíhat 15. 9. – 15. 11. Další dva bloky s obměněnou nabídkou kurzů budou v termínech 1. 12. – 1. 2. a 1. 3. – 1. 5.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkhr3xR7WD1SAI7hWSOh3SJKn4KxBAE5nADQt4pqeDbtvIYA/viewform">Přihlášky do prvního bloku klasických kurzů sbíráme do 30. 9., do projektových pak do 30. 10.

Seznam T-Kurzů

Anotace kurzů:

NAFTA

Kurz je určen především pro středoškolské studenty se zájmem o fyziku z jiného úhlu než je fyzikální olympiáda a školní hodiny. Účastníci si během kurzu vyzkouší nejen jak podchytit otevřené fyzikální úlohy a přijít s originálním přístupem, ale také jak prezentovat vlastní výsledky. Kromě samotné fyziky je kurz zaměřen i na spolupráci v týmu, která je v dnešní době velice důležitá a pro potenciální budoucí fyziky dvojnásob. Kurzisté si tak užijí kopec zábavy na prezenčních akcích i online setkáních. Celý kurz je navíc přípravou na Turnaj mladých fyziků, kde bude tým sestavený z účastníků kurzu soutěžit.

Optika – nástroj k poznávání

Se světlem a optickými jevy se setkáváme dnes a denně. Obloha je modrá, červánky červené, duha barevná … Ti z nás, kteří nosí brýle, tj. každý rok nebo dva jdou k optikovi do optiky pro novou optiku, si bez optiky nedokáží život vůbec představit. V kurzu Optika se podíváme na světlo z různých úhlů pohledu a nakonec i na “světla”, která pouhým okem nevidíme. Budeme se zabývat např. otázkami: Co je to světlo? Jak vzniká duha? Viděli bychom duhu i na jiných planetách? Proč lupa zvětšuje a dalekohledem vidím věci, které okem nevidím? Proč pouliční lampy svítí oranžově? Jak se dá ze světla zjistit např. složení hvězd? Pokusíme se, abyste jen neseděli u počítačů a hledali odpovědi na internetu, ale abyste hledali odpovědi na otázky i pomocí skutečných experimentů. Je pro vás připraveno několik pokusů se světlem a bonus nakonec – fotografování pomocí fotoaparátu bez objektivu! Že to nejde? Nechte se překvapit!

Proč je optika nástroj k poznávání? Nejen že zrak je jedním z našich smyslů odhalující nám okolní svět bez dotyku. Světlo – a jeho více či známé chování – můžeme ale také využít doslova k osahání si nejen mikroskopických struktur. K tomu budeme potřebovat znát vlastnosti světla zmíněné v předchozím odstavci a tyto znalosti propojíme s mikroskopickou povahou látek. Co asi “uvidíme”?

Datová analýza a modelování

Datová analýza, modely postavené na “big data” a s tím spojené interpretace výsledků je to, co hýbe dnešním světem. Nebo by alespoň mělo, vzhledem k extrémnímu množství informací kolem nás, abychom nesklouzávali ke zkratkovitým a zkresleným závěrům. Proto se v kurzu budeme věnovat základním statistickým metodám používaným pro velké datové sady, přípravě dat, vizualizaci a pokud se vše stihne, tak i prediktivním modelům (regrese, rozhodovací stromy, strojové učení a AI). Vše závisí na vás – studentech – ať již co všechno stihneme, kterým směrem se v datové analýze vydáme nebo i to, jaká data se pokusíme popsat a vysvětlit. Kurz je zamýšlen především pro matematičtěji a techničtěji laděné jedince, hlavně co do znalosti programování (Python, R, apod.) a matematických funkcí.

Kvantová mechanika – základní formalismus a příklady

Kurz se strukturou odpovídající cvičení na vysoké škole a obsahem dynamicky se měnícím podle aktuálního zájmu studentů. Vzhledem k zaměření se nejen na “povídající” principy kvantové mechaniky, ale protože budeme cílit i na matematický formalismus, je vhodné znát alespoň základy derivací. Záměrem je začít s vyzařováním atomů na klasické (nekvantové) úrovni, seznámit se se Schrödingerovou rovnicí, povědět si o tzv. druhém kvantování (které nebývá předmětem ani kurzů na bakalářském studiu) a s jeho pomocí se vrátit ke spektru atomů. Lekce ale nejsou dopředu dané a vše se nám bude vyvíjet pod rukama.

Zajímavosti z chemické laboratoře

Pokud Tě zaujala chemie – ať už z jakéhokoli důvodu – v tomto kurzu budeš mít šanci poznat hned několik jejích tváří. Chemie totiž začíná propracovaným názvoslovím a poučkami o reaktivitě látek; pokračuje přes více či méně složité aparatury, technologie a analýzy; abychom se nakonec dostali např. až k výrobě nového léku, barvy na oblečení, příchutě do limonády nebo třeba výbušniny. Máš-li za sebou alespoň jeden rok výuky chemie ve škole a rád(a) se pídíš po informacích a hledáš odpovědi na nevšední otázky, v tomto kurzu budeš mít příležitost rozvinout svoje schopnosti. Předpokladem úspěchu není umět nazpaměť stovky reakcí, ale rozumět základním principům a z nich dokázat odvozovat. V kurzu se budeš moci podívat na videa z experimentů, ke kterým se budou vztahovat různě náročné úlohy. Jindy se budeme více věnovat práci s literaturou, převážně s dostupnými internetovými zdroji, aby si každý vyzkoušel práci chemika-vědce při plánování experimentů apod. Podstatou je, že si každý bude moci zvolit, jaké úlohy mu více vyhovují a cíle dosáhnout svou vlastní cestou.

Chemie v prostoru

Kurz se dá absolvovat i se základní znalostí školní chemie (s potřebnými pojmy se seznámíme v samotném kurzu), a je tedy vhodný jak pro zvídavé začátečníky, tak i pro starší, kteří chtějí rozšířit svůj pohled na chemii o třetí rozměr a nahlédnout do světa stereochemie. Využijeme k tomu naši představivost, programy na kreslení chemických vzorců a vytváření 3D modelů, ale i vlastnoručně vyrobené modely a podíváme se, jaké obrovské množství informací se skrývá v prostorové struktuře molekul.

Enigma nukleových kyselin

Kurz je určen pro studenty, kteří si chtějí rozšířit přehled o biochemii, které se středoškolské vyučování většinou dotýká spíše letmo. Blok obsahuje zásadní biochemické téma – zabývá se širokou a vědecky dodnes aktivně zkoumanou problematikou nukleových kyselin co do záležitostí struktury, ale i interakcí, žhavého tématu epigenetických modifikací a širokých souvislostí jejich biochemických funkcí. Spojuje se zde organická chemie s molekulární biologií, genetikou i dalšími odvětvími. Do kurzu lze přijít se základním přehledem, na kterém se bude stavět, nicméně nejdůležitější je cit pro chemické a biologické souvislosti a zájem o komplikované, leč fascinující téma fungování biochemického světa.

Úvod do filosofie

Filosofie není dějinami filosofie ani dějinami myšlení. Filosofie je myšlení samo. Ačkoli se v kurzu budeme inspirovat myšlenkami a řešeními starých i novějších filosofů, půjde nám spíše o zamyšlení a zamýšlení se nad podstatnými problémy, které neřeší žádná jiná věda. Dostaneme se také k filosofii vědy – tedy promýšlení věd jako takových: proč jim můžeme důvěřovat, na co nám odpovědí a jaké odpovědi od nich nemůžeme očekávat, jaké jsou vědecké postupy a proč právě tyto jimi jsou a jiné ne. Tím vším se v kurzu budeme zabývat. Budeme pracovat s texty, vést diskuze a případně i hovořit na online setkáních.

Biologie v souvislostech – zaměření na invazní rostliny

V jednotlivých lekcích si budeme představovat jednotlivé druhy rostlin, které jsou u nás nepůvodní a naopak i ty, které jsou pro naši krajinu typické. Dozvíte se, co to ta invaze, expanze a autochtonnost vlastně je a co to znamená pro běžného smrtelníka. Vyzkoušíte si vlastní mapování vašeho blízkého okolí se zaměřením na původní i nepůvodní druhy, a proto už teď se poohlížejte, kde co roste. Pro absolvování kurzu nebudete potřebovat nic speciálního, jen bychom vám doporučili, abyste si začali všímat složení rostlinstva v okolí vašeho bydliště, případně si i dělali poznámky a fotografickou dokumentaci. Pravděpodobně se vám to bude hodit.

Koronavirus – mýty a fakta

Možná už máme všichni plnou hlavu informací o koronaviru. A možná, řečeno hezky po česku, že máme koronaviru “plné zuby”. Je to především proto, že nás omezuje v běžných činnostech, vyvolává spoustu otázek – kromě toho, že vyvolává onemocnění – a především je to proto, že už se skoro o ničem jiném nemluví. Ovšem kurz by vám měl nabídnout trošku jiný pohled na koronavirus. Především pohled biologický, pohled technický a trochu medicínský a v neposlední řadě by vám měl kurz nabídnout prostor pro úvahy, co pozitivního nám může koronavirus přinést, či už přinesl, a to i ve světle toho, že se mluví jen o jeho stránkách negativních. Relevantní informace k tématu si můžeme vyhledávat sami. Pusťme se do toho společně v kurzu, jste vítáni!

Geometrie v živé přírodě

Určitě jste si všimli, že příroda vytváří útvary s viditelnou pravidelností, útvary, které se zdají býti symetrickými, či symetrickými v zásadě skutečně jsou. možná jste také přemýšleli o “nahodilých uspořádáních”, což zní skoro jako paradox. Geometrie v živé přírodě nabízí širokou škálu pohledů do biologie, matematiky a geometrie a také do estetiky, vše lze provázat, či se soustředit pouze na pohled jediný. V kurzu se zaměříme na to, co zajímá z dané tématiky každého zájemce individuálně. Nabízí se zejména svět rostlin a živočichů, zaměříme -li se vysloveně na přírodu živou. Pokud by se někdo chtěl dostat do jiných sfér, zajímavosti geometrického uspořádání nalézáme například u virů, zabývat se lze i těmito.

Fytohormony aneb Cesta od embrya k opadu listů

Rostlinné hormony (jinak též fytohormony či růstové regulátory) jsou molekuly různé chemické podstaty, které ovlivňují prakticky všechny děje probíhající v rostlině od jejího vzniku až do jejího odumírání. Náplní tohoto kurzu budou úkoly vztahující se postupně k rostlinným hormonům tzv. „klasické pětky“ – auxinu, cytokininu, ethylenu, giberelinu a kyselině abscisové – a několika dalších méně známých molekul, jejichž význam pro rostlinný organismus byl odhalen poměrně nedávno. Kurz propojuje chemický a biologický pohled na problematiku, což umožňuje komplexní náhled do fyziologie rostlin, kde vše souvisí se vším; ostatně současný vědecký výzkum tohoto tématu do velké míry řeší složité dráhy vzájemných hormonálních interakcí. Cílem kurzu je ovšem pochopitelně poskytnout zejména dobrý základ a budování přehledu o světě fytohormonů, s rozvíjením smyslu pro fyziologické souvislosti.

Entomologie – Šest kapitol se šesti nohama

Hmyz je momentálně druhově nejpočetnější skupinou živočichů a i to je důvod, proč je dobré se o něj zajímat. V tomto kurzu si probereme některé obecné informace o stavbě hmyzího těla, systematické dělení do jednotlivých skupin včetně zmínění konkrétních zástupců. Věnovat se mimo jiné budeme i mimetismu, tedy napodobování okolí, ať už barvou, či tvarem těla, dále se ještě podíváme na způsoby pohybu hmyzu. Ve stručnosti se také seznámíme se základy zoologické taxonomie.

Antropologie

Kurz antropologie je koncipován jako širší úvod do oboru a představuje některé z jeho mnoha specializací. Pokud máte rádi stejnou měrou dějepis a biologii, je pro Vás antropologie velmi vhodná. Témata jdou od ryze biologických (ontogeneze) až po ostře dějepisná (kultura a umění). Úkoly v kurzu prohloubí poznání představených témat a vyvolají přemýšlení a diskuzi v širších souvislostech o předložených oblastech zkoumání. Pokud by Vám přišly úkoly nejasně zadané, nebojte se na mě obrátit a upřesníme si je. Po absolvování kurzu budete mít velmi dobrý přehled o pestrosti antropologie, který využije nejen v rámci biologie a dějepisu.

Geografie – Krajina

Kurz se věnuje tématu krajiny a s ní souvisejících disciplín, protože podobně jako u ekologie, se jedná o téma na průřezu mnoha oborů. Jde nejen o samotnou ekologii a související biologické obory jako např. geologie a botanika, ale i historii a tzv. krajinnou archeologii, v neposlední řadě pak i o historii lidského myšlení a vztahování se k přírodě a krajině, která se dotýká též filosofie a umění. Kurz obsahuje shrnutí historie krajin střední Evropy, přehled současných názorů na krajinu z pohledu různých oborů, včetně oborů ryze praktického charakteru jako jsou pozemkové úpravy, revitalizace a rekultivace, protierozní ochrana půdy či rekonstrukce krajiny na základě mapových podkladů. Inženýrský pohled je zároveň konfrontován s pohledem filosofickým a uměleckým. Kromě praktických úkolů práce s daty a informacemi v terénu je zařazen i úkol ve formě výtvarného či jiného uměleckého projektu. Text kurzu je doplněn mnoha odkazy a inspirativními texty v knihovně.

Some English, Some Science

Angličtina je světovým jazykem vědy. Pokud tě něco zajímá, s velkou pravděpodobností na dané téma najdeš nejvíc informací právě v angličtině. Neznamená to ale, že nutně musíš být skvělý angličtinář. Naším cílem totiž bude s textem pracovat, vyhledávat v něm, ne ho překládat. V kurzu si zkusíš práci s různým stupněm odbornosti textů a snad se při tom dozvíš i něco nového a zajímavého.

Radioaktivní T-Kurz

Radioaktivita a s tím související jaderná či atomární fyzika jsou pojmy, které již prakticky hned po vyslovení způsobí, že od ostatních většinou uslyšíte „s tím na mne nechoď, to je moc složité a já tomu nerozumím“. Zkuste však pomocí tohoto kurzu překonat předsudek, že se jedná o něco nepochopitelného. Během kurzu se totiž nebudeme věnovat jen obligátní historii, kterou uslyšíte během hodin fyziky na střední škole asi tak třikrát, ale dozvíte se také něco o supertěžkých prvcích, které nejsou dokonce ani mezi učiteli moc známé, zkusíte si analyzovat skutečné naměřené spektrum z vědecké experimentální kampaně a možná zjistíte, že pár set metrů od vás se kdysi těžil uran. Nebojte se: žádné vstupní požadavky, co se týče znalosti této problematiky, nejsou požadovány – první lekce se věnují úplným základům. Stejně tak všechny studijní materiály budou v rámci kurzu plně zpřístupněny.

Kurz nové generace – Příprava na T-Expedici

Kurz je určen pro přípravu badatelských záměrů na letní T-expedici. Potenciální garanti z řad studentů přinesou vlastní výzkumné téma, případně si jej vyberou za pomoci konzultantů a expertů. Cílem je včas a pečlivě naplánovat realizaci záměru. Garanti projdou od hledání výzkumného tématu a experta (profesionála v daném oboru, který je nápomocný v odborné stránce věci) přes návrh badatelského záměru a jeho postupnou konkretizaci až po řešení technické a praktické stránky provádění výzkumu na expedici, včetně připravování badatelů v on-line prostředí před samotnou prezenční částí akce. Součástí kurzu je také podpora v podobě on-line setkání (diskuse, konzultace, prezentace záměru ostatním, věda a její metody), možnost individuálních konzultací, sdílení zkušeností z minulých expedičních let a příprava na záležitosti spojené s řízením badatelské sekce (soft-skills). V souhrnu lze říci, že kurz je míněn jako komplexní příprava expedice, která pomáhá proniknout budoucím garantům do co nejvíce aspektů praktického vědeckého výzkumu; v neposlední řadě poskytuje základ pro uskutečnění expedice, kde se v duchu peer-to-peer Talneťáci učí od svých kolegů Talneťáků a kde produkují výsledky, které mohou mít kromě didaktické hodnoty i význam pro lokalitu expedice.

Počasí a podnebí očima fyziky I: Počasí a jeho předpovídání

To, jaké je a bude počasí, řešíme prakticky každý den. Co vlastně ale stojí za vznikem větru, deště, bouřek a teplých nebo chladných dní? A jak lze (nebo snad nelze?) tyto jevy předpovídat? Na tyto a mnohé další otázky budeme společně hledat odpovědi v první části kurzu “Počasí a podnebí očima fyziky”. Studiem výukových textů i vlastními experimenty pochopíte fyzikální principy stojící za vznikem nejrůznějších projevů počasí a pozorováním aktuálního počasí a analýzou výstupů z meteorologických modelů si v praxi vyzkoušíte roli meteorologa.

Počasí a podnebí očima fyziky II: 

Proč je na Sahaře sucho a v Amazonii stále prší? Proč bývají na Sibiři krutější zimy než na severu Kanady? A bude tomu tak i nadále? Jak s tím vším může zamíchat globální oteplování a jakou roli v něm aktuálně sehrává člověk? V tomto kurzu se podíváme na podnebí v minulosti, současnosti i budoucnosti a objasníme základní principy jeho změn. Budeme navazovat na znalosti získané v kurzu “Počasí a podnebí očima fyziky I”, a proto je absolvování tohoto kurzu nutnou podmínkou pro účast v jeho pokračování. Podobně jako v prvním kurzu na vás čekají studijní texty propojené se zajímavými úkoly.

Počasí a podnebí očima fyziky III: Seminární práce

Bavily vás kurzy “Počasí a podnebí očima fyziky I a II” a chtěli byste si zkusit trochu více samostatné (vědecké) práce? Ve navazujícím kurzu už pro vás nebudou připravené jednotlivé lekce, ale budete sami bádat na vybrané téma, abyste nakonec sepsali seminární práci. Pokud si vyberete seminární práci týkající se počasí a jeho předpovídání, stačí mít absolvovaný kurz “Počasí a podnebí očima fyziky I”. Jestliže ale budete chtít zkoumat klima, je nezbytné projít si také kurzem “Počasí a podnebí očima fyziky II”.

Modré zlato aneb Pitná voda není samozřejmost

Voda je všeobecně známá látka a když si ji točíme doma z kohoutku do sklenice/hrnce/konvice/květináče/vany, ani nás nenapadne, jakou cestu musela absolvovat. Že se musela někde vyčerpat, poté chemicky upravit a následně musí někde čekat, než si ji chcete načepovat. Celý tento proces je stručně popsán v tomto kurzu. Po základním úvodu do problematiky úpravy pitné vody si již vyberete část, která vás nejvíce zajímá:

Chcete vědět, jak se vyrábí voda, která teče vám z vodovodu? Můžeme realizovat projekt na popis jejich vlastností i úpravy konkrétně ve vaší obci.

Zajímá vás spíše legislativní či jazyková stránka věci? Co takhle projekt, kterým dokážete, že pitná voda vlastně neexistuje? Nebo jak zabránit porušování zákonů a norem?

Chcete se spíše zabývat analytickou stránkou vody? Ve vodě se pravidelně sleduje přes 120 ukazatelů – jejich rozebrání by nám tedy na nějakou dobu stačilo.

To je pouze několik nápadů – lze na vodu pohlížet i z hlediska životního prostředí, zdravotního hlediska nebo jako na ekonomický provoz – a samozřejmě nemusíme zůstávat pouze v České republice. Nápadům se meze nekladou a prakticky každý půjde v tomto kurzu realizovat jako projekt pod vedením zkušených odborníků.

Kurz je společným projektem Talnetu a Young Water Professionals Czech Republic (odborná skupina české Asociace pro vodu sdružující mladé vodárenské odborníky do 35 let).

Základy programování v Pythonu

V dnešním digitálním světě se programování postupně posouvá z vedlejší nerdské disciplíny do všeobecné základní nutnosti. V tomto kurzu se proto naučíme jakým způsobem nad problémy přemýšlejí programátoři, společně s programováním v jazyce Python (který naleznete v každém seznamu nejpoužívanějších jazyků v top trojce). Kurz je ideální příležitostí naučit se základy programování nebo přechodu k Pythonu z jiného jazyka. Kurz není vhodný pro pokročilé pythonisty.

Etika

Co je to dobro? Jak vůbec můžeme říci, že je něco dobré, nebo někdo dobrý? A co je potom zlo? V tomto kurzu se ve vybraných sekcích podíváme na dva a půl tisíce let lidského bádání v touze po zodpovězení těchto otázek. Od starořecké snahy dosáhnout blaženosti, přes novověké snahy najít ideál lidského soužití, až po moderní snahy o nalezení smyslu existence. A možná taky konečně zjistíte, jestli máte tu tramvaj vyslat na vedlejší kolej, nebo nechat jet…

Meme minikurz

V tomto kurzu najdete jak úkoly, které vám pomůžou začít pokud jste memy nikdy nedělali, tak zábavné výzvy pro ty, kteří už jsou zkušenější. Kurz nemá klasickou strukturu a ani aktivního lektora. Jde o řadu úkolů, které můžete plnit v libovolném pořadí, dle vašeho uvážení. Výsledek vaší práce (memy) pak můžete nasdílet (mimo jiné) s vašimi spolu-talneťáky, které tak jistě pobavíte.

Datum konání
15.09.2022 - 01.05.2023
Pravidelná
Ne
Organizátor
Talnet, z.s.
Adresa
Kateřinská 495/4
Praha 2 — Nové Město
128 00
Kraje
Celostátní
Url adresa
Registrace od - do
27.08.2022 - 30.09.2022
Obor
Biologie, Chemie, Fyzika, Geografie, Programování, Společenskovědní
Cílové skupiny
Žáci - druhý stupeň, studenti SŠ, studenti VŠ
Hodnocení