iNula - brněnská šifrovací noční hra

Kdy a kde? Hra iNula probíhá na území města Brna, případně v jeho relativně blízkém okolí. Připravte se jak na pohyb ve městě, tak i na pohyb v terénu, v Brně je pěkná mozaika obojího. Začíná v pátek 30. září 2022 v 17.30 v Brně na vám zatím neznámém místě.. Na start se dostavte o 20–30 minut dřív (aspoň jeden zástupce starší 18 let za tým).Konec je v Brně v sobotu ve 12 hodin, což je i čas, do kterého byste se měli snažit dojít do cíle.Shromáždění týmů po hře vítáme – budeme rádi, když přijdete i v případě nedokončení hry (polohu cíle dostanete na startu v zalepené obálce, tzv. obálce pro nuly). Můžete nám sdělit své zážitky, vysvětlíme šifry a setkáte se s ostatními účastníky…Organizátoři budou v cíli nejméně do 13 hodin. V cíli také proběhne vyhlášení vítězů, resp. týmů na čelních místech. Detailní výsledky pak budou vystaveny na webu.

Účast ve hře

 

Hráči se na hru přihlašují na webu hry a vytvoří týmy dle vlastního uvážení. Vyplňte prosím pravdivě všechny položky, u kterých je třeba, abyste je vyplnili pravdivě

Tým je tvořen 2–5 osobami. Zvířat můžete vzít kolik chcete, ale při hře vám moc nepomůžou, spíš naopak.

V případě velkého zájmu o hru stanovujeme pro letošní ročník limit 70 týmů.

Hra je určena plnoletým a svéprávným hráčům, kteří se účastní na vlastní nebezpečí a jsou plně odpovědní za případné škody, jež způsobí. Organizátoři nenesou za bezpečnost ani jednání hráčů zodpovědnost. Osoby mladší 18 let smí soutěžit pouze v případě, že je členem týmu i osoba starší 18 let, která pak za ně zodpovídá.

Startovné - Účastnický poplatek je 450 Kč za tým. Hra je nekomerční. Poplatek slouží k pokrytí nákladů spojených s organizací (výroba šifer, použitý materiál, telefonování, logistické zajištění, občerstvení v cíli, …). Pokud něco málo zbude, je to využito na pokrytí nákladů hry Per partes, která účastnický poplatek nemá.
 
Průběh hry - Hra se skládá ze 14 stanovišť včetně startu a cíle. Cílem hry je projít všechna stanoviště, vyřešit šifry a dojít do cílového shromaždiště. Do cíle musí dorazit aspoň dvě osoby a karta týmu. Tým se nemusí během hry pohybovat pohromadě, můžete se libovolně dělit. Na každém stanovišti je tým povinen nalepit svou nálepku (obdrží na startu) s čitelným časem příchodu a celkovým počtem použitých nápověd a záchran ve tvaru
NÁPOVĚDY / ZÁCHRANY

na listinu týmů k tomu určenou. Pokud tomu podmínky na místě dovolí, týmy se rozptýlí, nehledí si do řešení a neposlouchají ostatní. Stanoviště mají zavírací časy (uvedené v kartě týmu). Ty dodržujte. Přijdete-li na stanoviště po jeho uzavření a nikdo a nic už tam není, hra pro vás končí. Několik posledních stanovišť bude otevřeno až do závěru hry.

 
Datum konání
30.09.2022 - 01.10.2022
Pravidelná
Ne
Organizátor
-
Adresa
-
Brno
60200
Kraje
Jihomoravský
Url adresa
Registrace od - do
01.08.2022 - 26.09.2022
Typ
Žáci a studenti
Obor
Ostatní
Cílové skupiny
studenti SŠ, studenti VŠ
Hodnocení