Pozvánka na seminář o podpoře nejen nadaných žáků a studentů: Zažít studenty jinak aneb tvůrčí osobnosti a aktivní občané ve školních lavicích

V období dospívání dochází k vzestupu sil prosazující se osobnosti. Osobní iniciativa se chce osvobodit, ale zároveň je bezmocná, protože chybí zkušenost se skutečností.

V semináři se účastníci na příkladech z praxe seznámí s možnostmi, jak tuto vitalitu dospívajících proměnit v reálné aktivity, které reagují na lokální i globální problémy. Jak mladé lidi vyzvat k přemýšlení o vlastní roli v občanské společnosti, jak je motivovat ke vstupu do veřejného prostoru s cílem ho uzpůsobit potřebám své generace s pohledem do budoucnosti i potřebám lidí o generace starších nebo těch, vůči kterým se veřejný prostor spíše uzavírá.

U nadaných dětí může emocionální a sociální stránka osobnosti zaostávat za kognitivními a výkonovými stránkami. Je proto velmi důležité, aby připustili, že svůj potenciál mohou napřít nejen do rozvoje svého vlastního nadání a osobního prospěchu, ale naučili se spolupracovat a využít tento potenciál ve prospěch druhých.

Účastníci budou mít v semináři prostor pro vlastní tvůrčí činnost a skupinovou práci, vzniknou pracovní materiály, které budou následně moci účastníci využít ve výuce. Seminář bude probíhat formou výměny zkušeností, diskuze, skupinové i individuální práce a závěrečné prezentace a reflexe. Účastníci se také seznámí s některými vhodnými učebními materiály, webovými portály a on-line materiály.

Seminář je možné hradit ze "Šablon".

Termín konání: 25. dubna 2023, 9.00 - 13.30 hod.

Doporučeno:

pedagogům 2. stupně ZŠ, pedagogům gymnázií, pedagogům - vedoucím zájmových kroužků a klubů, pedagogům volného času

Poplatek:

790 Kč

Hodinová dotace:

6 h

Datum konání
25.04.2023 - 25.04.2023
Pravidelná
Ne
Organizátor
NPI ČR Brno
Adresa
Moravské nám. 249/8
Brno
60200
Kraje
Celostátní
Url adresa
Registrace od - do
16.03.2023 - 24.04.2023
Typ
Pedagogové
Obor
Ostatní, Společenskovědní, Pedagogika
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení