Dětská skupina MiND registrace V.běh

Aktivita je zdarma
Zaměřujeme se společně především na tyto oblasti:
  • základní trénink všímavosti (trénink relaxací a zklidnění)
  • práce s emocemi
  • téma jinakosti, začlenění a sebeuvědomění
  • společně strávený čas s vrstevníky
Od dětí očekáváme ochotu účastnit se společných aktivit a respektování základních pravidel pro bezpečné a příjemné fungování ve skupině. 
 
Součástí aktivity je také setkávání rodičů dětí, které navštěvují dětskou skupinu. Pro rodiče je povinné setkání před začátkem a na konci (21. března  a 13. června 2023, rodičovská skupina proběhne pro zájemce i 16.5. 2023, vždy v čase 15.30 - 17.00), abychom vzájemně probrali, jaké individuální potřeby děti mají a jak s nimi v průběhu setkávání budeme pracovat.  Na konci rodiče obdrží zpětnou vazbu, jak dětská skupina probíhala. Rodiče budou mít možnost probrat s psychology témata, která je ve výchově nadaných dětí zajímají, či která v průběhu setkávání v rámci dětské skupiny mohou vyvstat. 
Přihlášením rodiče potvrzují, že děti splňují podmínky účasti (a) žák prošel prescreeningovým šetřením (Invenio) v rámci projektu, b) potvrzení o mimořádném nadání z PPP  nebo c) potvrzení ze školy - nominace školy.) Zároveň registrací na aktivitu souhlasíte s Pravidly MiND Clubu.
Datum konání
21.03.2023 - 13.06.2023
Pravidelná
Ano
Den
úterý
Od - do
15:30 - 17:00
Organizátor
JCMM, z.s.p.o.
Adresa
Česká 166/11
Brno
60200
Kraje
Jihomoravský
Url adresa
Registrace od - do
16.03.2023 - 16.03.2023
Typ
Žáci a studenti
Obor
Společenskovědní, Pedagogika
Cílové skupiny
Žáci - první stupeň
Hodnocení