Liberec Ideathon

Aktivita je zdarma

Základní informace:
Kdy: 13.—14. dubna 2023
Kde: Lipo.ink
Adresa: U Jezu 525/4, 460 01 Liberec (vchod vedle Krajského koordinačního centra pomoci pro Ukrajinu - bude označeno)

Harmonogram:

➡️ open door 13. 4. v 12:30

➡️ zahájení a bríf 13. 4. v 13:00

➡️ ostrý start 13. 4. v 14:00

➡️ prezentace řešení 14. 4. ve 12:30

➡️ konec 14. 4 v 15:00

Kategorie:

➡️ Studenti TUL, v kategorii soutěží 2-4 členné týmy složené ze studentů TUL.

➡️ Studenti SŠ, v kategorii soutěží 2-4 členné týmy studentů SŠ Libereckého kraje.

Startovné: účast na akci je zdarma

Registrace: na níže uvedených odkazech do úterka 11. 4. 2023 včetně

Prize money: 120 000 Kč rozdělených mezi nejlepší týmy v obou kategoriích

Pořadatelé: Czechinvest, Agentura regionálního rozvoje

Hlavní partneři: Liberecký kraj, Technická univerzita v Liberci

Kontakt na pořadatele: Lukáš Jokl, e-mail: l.jokl@arr-nisa.cz

Jaké výzvy budou na stole?
✅ Téma číslo 1: Rozvoj kompetencí podnikavosti na školách

Soutěžní týmy dostanou za úkol vypracovat koncept, jak kvalitně a systematicky rozvíjet na základních a středních nebo na vysokých školách kompetence k podnikavosti. Jinými slovy, soutěžící se budou zamýšlet nad tím, jak chtějí být oni sami na své škole vedeni k podnikavosti nebo jak by mohla být podnikavost rozvíjena i na dalších školách v regionu.

Výchova k podnikavosti trénuje žáky a studenty pro život, připravuje je na zvládání rychlých a častých změn, které moderní doba přináší.

Podnikavost není to samé, co podnikání. Kompetence k podnikavosti se rozumí schopnost využívat příležitosti a nápady a vytvářet z nich hodnoty pro ostatní. Zahrnuje mimo jiné tvořivost, představivost, strategické myšlení a řešení problémů, práci v týmu, schopnost efektivně komunikovat a vyjednávat, odvahu či vytrvalost v dosahování cílů aj.

Garant tématu Lipo.ink, mentorka a prezentující Liliana Unachukwu.

✅ Téma číslo 2: Podpora rozvoje sociální ekonomiky a sociálních podniků v Libereckém kraji

Může podnik dosahovat zisk a zároveň přispívat rozvoji regionu, ve kterém působí, podporovat vzájemnou solidaritu ve společnosti nebo brát ohledy na životní prostředí? Jde to. Takové firmy existují a označují se termínem "sociální podnik". Začleňují například do svých řad znevýhodněné osoby (tělesně postižené, ale i dlouhodobě nezaměstnané, lidi bez domova a další), pracují s nimi a pomáhají jim lépe se adaptovat do pracovního procesu, ale i do místních komunit.

Liberecký kraj chce vznik nových a růst stávajících sociálních podniků podpořit a zároveň téma v regionu popularizovat. Soutěžní týmy dostanou za úkol přijít s nápady, jak z pozice Libereckého kraje pomoci živnostníkům a malým firmám důsledněji praktikovat principy sociální ekonomiky?

Nejzajímavější nápady se pokusíme uvést do praxe.

Garant tématu Liberecký kraj, mentorka a prezentující Petra Handlířová.

✅ Téma číslo 3: Motivace domácností ke snižování emisí skleníkových plynů

Soutěžní týmy dostanou za úkol navrhnout soubor opatření cílených na domácnosti v Liberci (potažmo v Libereckém kraji) vedoucích ke snížení emisí skleníkových plynů. Soutěžící mohou založit svůj projekt na průzkum chování členů jejich vlastní domácnosti (případně domácností jejich spolužáků), vytipovat prostor ke zlepšení a připravit nástroje motivace, restrikce, osvěty, poradenství a podobně. Projekt by měl obsahovat vyčíslení nákladů na mix nástrojů a může být rozkročen mezi více témat (např. s přesahem do udržitelné mobility). Součástí by mělo být téma komunikace klimatické neutrality města s různými cílovými skupinami obyvatel (studenti, rodiče, důchodci...).

Klimaticky neutrální Liberec? Evropská komise v loňském roce zveřejnila seznam stovky měst, která se zúčastní mise EU zaměřené na vznik 100 klimaticky neutrálních a inteligentních měst do roku 2030. Vybraných 100 měst zastupuje všech 27 členských států a dalších 12 měst se nachází v přidružených zemích. Česko v této misi zastupuje právě Liberec.

Garant tématu Statutární město Liberec.

✅ Téma číslo 4: Otevřená data

Soutěžní týmy dostanou za úkol vypracovat technologické řešení na základě otevřených dat Libereckého kraje, která dostanou od zadavatele k dispozici. Data budou vybrána z různých segmentů veřejného života regionu (např. doprava, cestovní ruch, apod.). Jedná se o nejvíce otevřené téma soutěže, požadovaným výstupem bude řešení, které přinese výrazné zlepšení života obyvatel nebo podnikatelů v regionu.

Neočekáváme do posledního detailu dotažené technické řešení nebo precizní kód funkční aplikace, cílem je na konci Ideathonu představit životaschopný a inovativní náčrt projektu postavený na základě alespoň jedné datové sady Libereckého kraje.

Garant tématu Agentura regionálního rozvoje, mentor a prezentující Marek Pšenička.

Jak bude soutěž probíhat?
Svou účast na Ideathonu nám potvrď nejdéle do úterka 11. dubna na níže uvedeném odkazu. Soutěžit můžeš ve dvou kategoriích, jedna je vypsána pro studenty TUL, druhá pro studenty středních škol Libereckého kraje. Co potřebuješ především je 2-4 členný tým (doporučujeme spíš čtyřčlenný - víc hlav víc ví), originální nápady a notebook, do kterého je zaznamenáte. Pokud parťáky nemáš, není to problém, s rozřazením do týmů rádi pomůžeme. Počet soutěžících je omezen na 50.

První den soutěže se týmy sejdou na úvodní prezentaci, která bude trvat zhruba jednu hodinu. Během ní zadavatelé poskytnou základní informace o svých výzvách a týmy definitivně potvrdí svou volbu tématu. Následně odstartuje fáze, při které týmy vypracují řešení svých výzev. V průběhu prvního a druhého dne budou tobě a tvým parťákům k dispozici jak zadavatelé, tak odborní mentoři. Objednáš se k nim online kdykoliv v průběhu soutěže.

Kudy vede cesta k výhře?
Před akcí se zamysli nad tím, jaké téma ti nejvíce sedí. Udělej si rešerši, proberte téma s parťáky v týmu (pokud už svůj tým máš). S přípravou to nepřeháněj, veškerá data dostaneš až na úvodním setkání před soutěží. Tam se teprve dozvíš, kudy povede správná cesta k výhře. Odborná porota se při posuzování jednotlivých řešení a při rozhodování o vítězi soutěže zaměří především na:

➡️ originalitu a komplexnost řešení,

➡️ potenciál realizovatelnosti a udržitelnosti,

➡️ formu a provedení závěrečné prezentace.

Datum konání
13.04.2023 - 14.04.2023
Pravidelná
Ano
Den
pondělí
Od - do
-
Organizátor
Czechinvest, Agentura regionálního rozvoje
Adresa
U Jezu 525/4
Liberec
46001
Kraje
Liberecký
Url adresa
Registrace od - do
19.03.2023 - 13.04.2023
Aktivita
Konference
Obor
Společenskovědní
Cílové skupiny
studenti SŠ, studenti VŠ
Hodnocení