Jak pracovat s nadanými žáky na ZŠ

Aktivita je zdarma

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pro absolventy bakalářského nebo magisterského studia učitelství (nutné doložit prostou kopií VŠ diplomu).

 • Garant kurzu: doc. RNDr. Eva Trnová, PhD.
 • Lektor kurzu: doc. RNDr. Eva Trnová, Ph.D.; Mgr. Dana Veselá, Ph.D.
 • Délka kurzu: třídenní prezenční kurz (celkem 24 hodin – 3x 8 hodin)
 • Termín a místo konání kurzu:
  23. 8., 24. 8. a 25. 8. 2023 vždy od 9.00 do 17.00 (přesun z 29., 30. a 31. 8. 2023)
  Pedagogická fakulta MU - učebna 38 (Poříčí 31, budova D, 3. nadzemní podlaží)
 • Obsahový plán kurzu:
  Ke stažení zde
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Obsah kurzu bude v závěru zhodnocen prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: Účastnický poplatek je hrazen z projektu, který je financován z příspěvku MŠMT (Ukazatel I) poskytnutý MU z Programu na podporu strategického řízení vysokých škol (dále jen PPSŘ) pro roky 2022-2025.
 • Termín podání přihlášky: do 31. 7. 2023 – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií VŠ diplomu je nutné zaslat naskenované e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz
 • Počet uchazečů: min. 10, max. 20
 • Poznámka: Kurz je akreditován (MSMT-265/2022-8-111).
Datum konání
23.08.2023 - 25.08.2023
Pravidelná
Ne
Organizátor
PdF MU
Adresa
Poříčí 623/7
Brno
603 00
Kraje
Jihomoravský
Url adresa
Registrace od - do
13.06.2023 - 31.07.2023
Typ
Pedagogové
Obor
Ostatní
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení