Jak pracovat s nadanými v kontextu vize konkrétní školy - sdílení inspirativní praxe z Cyrilometodějského gymnázia v Brně

V první části představíme koncept podpory nadaných na Cyrilometodějském gymnáziu a střední odborné škole pedagogické Brno. Budeme hovořit o tom, proč pracujeme s nadanými právě v tomto formátu, k čemu nás to zavazuje a co tím získáváme. Prezentovat program bude koordinátorka podpory nadání na gymnáziu RNDr. Veronika Svobodová, Ph.D. a nadaní žáci.

V druhé části popíšeme proces proměny, kterým prochází Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, jak může docházet k tomu, aby se škola stala aktivní a reflektující. Hovořit budou mentoři o kultuře a vizi školy, o bezpečném prostředí, o proměně komunikačního jazyka, o vztahu vedení a pedagogického sboru a o pracovních skupinách pedagogů, které pracují na zvyšování kvality vzdělávacího procesu.

V obou částech bude dostatečný prostor vyčleněn pro dotazy a diskuzi.

odkaz na přihlášení:

https://www.npi.cz/index.php?option=com_form2contentsearch&task=search.display&pb=1&moduleid=149&searchformid=2&Itemid=523&f2cs_149_4_2=A008-51-22-232----

Datum konání: 27. listopadu 2023, 10.30 - 14.30

Poplatek za účastníka: 400 Kč.

Místo konání:  Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno Lerchova 63, Brno 602 00

 

Datum konání
27.11.2023 - 27.11.2023
Pravidelná
Ne
Organizátor
NPI ČR, KP Brno
Adresa
Moravské nám. 249/8
Brno
602 00
Kraje
Jihomoravský
Url adresa
Registrace od - do
19.11.2023 - 24.11.2023
Typ
Pedagogové
Obor
Ostatní, Pedagogika
Cílové skupiny
Pedagogové
Hodnocení