Letní škola Algatech zasvětí studenty do práce v renomované výzkumné instituci

Nabitý třítýdenní program v Třeboni umožní studentům realizovat skutečné vědecké projekty pod dohledem kvalifikovaných odborníků. K dispozici jim bude moderní vybavení včetně konfokálních mikroskopů, průtokové cytometrie, MS-TOF a dalších přístrojů. Po skončení letní školy obdrží účastníci potvrzení o jejím absolvování.

Akce je určena studentům středních a vysokých škol (zejména bakalářských oborů) ve věku nejméně 18 let. Podmínkou je odpovídající znalost anglického jazyka. Ubytování pro studenty je zajištěno zdarma. Stravování zajištěno není, v areálu centra jsou však k dispozici kuchyňky, případně je možné dojít si na jídlo do nedaleké Třeboně.

Podrobnější informace jsou k dispozici na webu Algatec - https://www.alga.cz/c-599-letni-skola-.html

Zdroj: http://www.avcr.cz/cs/pro-media/aktuality/Letni-skola-Algatech-zasveti-studenty-do-prace-v-renomovane-vyzkumne-instituci/

Datum konání
08.07.2019 - 26.07.2019
Pravidelná
Ne
Organizátor
Centrum ALGATECH – Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i.
Adresa
Novohradská 237
Třeboň
379 01
Kraje
Jihočeský
Url adresa
Registrace od - do
18.03.2019 - 15.05.2019
Aktivita
Pobytová aktivita
Typ
Žáci a studenti
Obor
Biologie, Chemie, Fyzika, Ostatní
Cílové skupiny
studenti SŠ, studenti VŠ
Hodnocení