Královéhradecká síť podpory nadání

Mgr. Bc. Markéta Palečková

koordinátor podpory nadání

tel: 778546754
tel: 778546754
E-mail: marketa.paleckova@npi.cz
 • Individualizovaná metodická podpora školám a pedagogickým pracovníkům
 • Aktualizace a rozšiřování Krajské sítě podpory nadání
 • Propojování aktéru podporujících nadání a pečujících o nadané v kraji
 • Propojování aktivit systému podpory nadání s kmenovými a projektovými činnostmi NPI

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

Jednota českých matematiků a fyziků

Člen krajské sítě KKS
*

Univerzita Hradec Králové - Přírodovědecká fakulta

Člen krajské sítě KKS
*

Dům dětí a mládeže Hradec Králové

Hradec Králové www.barak.cz
Člen krajské sítě KKS
*

Centrum podpory talentů při Déčku Náchod

*

Klub nadaných dětí (Mensa) při Déčku Náchod

*