Středočeská síť podpory nadání

Ivana Lichtenberková

koordinátor podpory nadání

tel: 775863805
tel: 775863805
E-mail: ivana.lichtenberkova@npi.cz
 • Mapování a aktualizace škol se zaměřením na rozvoj nadání
 • Navazování nových spoluprací se subjekty v rámci kraje
 • Budování krajské koordinační skupiny a následná koordinace
 • Podpora DVPP zaměřena na oblast rozvoje nadání (diagnostika nadání, jak pracovat s nadanými žáky, jak nadání dále rozvíjet..)
 • Vyhledávání organizací do krajské sítě podpory nadání
 • Podpora školám, které se zaměřují na nadané žáky
 • Propojení aktivit SPN s kmenovými činnostmi NPI Praha a střední Čechy

Kalendář

Aktuality

Ostatní krajské sítě
podpory nadání

 • Zlínský kraj
 • Moravskoslezský kraj
 • Jihomoravský kraj
 • Olomoucký kraj
 • Vysočina
 • Pardubický kraj
 • Královéhradecký kraj
 • Jihočeský kraj
 • Praha
 • Středočeský kraj
 • Liberecký kraj
 • Plzeňský kraj
 • Ústecký kraj
 • Karlovarský kraj

Online poradna

Poradna poskytuje konzultace k aktivitám pro nadané, ke vzdělávání pedagogů a organizátorů pro nadané, k orientaci v současné nabídce pro obě cílové skupiny. Odpovídají pracovníci Talentcentra NIDV a odborníci z oblasti psychologie a pedagogiky

Školy a organizace zaměřené na práci s nadanými a pedagogy

Nalezené školy a organizace

ZŠ a MŠ Dvory

*

GYMNÁZIUM BENEŠOV

Člen krajské sítě KKS
Komplexní péče o nadané ve vyučování i v podobě různých navazujících aktivit, individuální přístup ke každému. Široké spektrum rozšiřujících možností (přírodovědné, humanitní a jazykové, umělecké, sportovní, komunitní a dobrovolnické).

Vědeckotechnický park Roztoky

*

ZŠ Kamenné Žehrovice

*

3.ZŠ u Říčanského lesa Říčany

Člen krajské sítě KKS
Vnímáme, že inteligentní jedinec snáze vymyslí a vytvoří cosi originálního. Inteligence i tvořivost mají vliv na míru nadání. Člověk současně může být více nadán rozumově nebo být spíše tvůrčím talentem. Žákům pomáháme nadání v sobě objevovat a rozví...

ZŠ Jungmannovy sady

Člen krajské sítě
*

ZŠ T. Stolzové

Člen krajské sítě
Jsme proinkluzivní škola. Věnujeme se žákům se vzdělávacími potřebami PO 1 - PO 3, tzn. i žákům s nadáním.

Sunny Canadian International School

*

ZŠ Černošice

Člen krajské sítě
*