15. ZŠ Plzeň

  • Základní škola

http://www.zs15plzen.cz/
Terezie Brzkové 33 – 35, 318 00 Plzeň
Mgr. Soňa Pavelková
Tel.: 378027351
Tel.: 606416025
 pavelkovaso@zs15.plzen-edu.cz
Člen KSPN

Pro talentované žáky v oblasti hudební a výtvarné výchovy nabízíme nadstandardně užité výtvarné techniky a hlasovou výchovu. Na škole působí 3 dětské pěvecké sbory.

Přírodovědný vzdělávací modul nabízí pro nadané žáky zvýšenou hodinovou dotaci matematiky, fyziky, chemie a počítačů ve formě seminářů.