17. mateřská škola Plzeň, Čapkovo náměstí 4, příspěvková organizace

  • Mateřská škola

https://ms17.plzen.eu/
Čapkovo náměstí 4, 32600 Plzeň
Zdeňka Chocholoušková
Tel.: 604468212
Tel.: 604468212
zdenka.chocholouskova@email.cz
Člen KSPN

V případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání, zejména v situacích vyžadujících značnou spolupráci a koordinaci s rodiči dětí, zpracováváme plán pedagogické podpory (PLPP). V takovém případě je PLPP vypracován na základě individuálních a konkrétních vzdělávacích potřeb dítěte.   

U dětí mimořádně nadaných v jedné nebo více oblastech doporučíme rodičům dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení. Pokud ŠPZ identifikuje mimořádné nadání dítěte a doporučí vypracování IVP, postupujeme při jeho zpracování, realizaci a vyhodnocování v úzké spolupráci s rodiči dítěte, školním speciálním pedagogem a školským poradenským zařízením.

Pravidelně je rozšiřována a doplňována nabídka didaktických pomůcek, knih, her, výtvarných pomůcek, apod..