3. základní škola Kadaň

 • Základní škola

www.3zskadan.cz
Chomutovská 1683, 432 01 Kadaň
Mgr. Alena Roubínová
Tel.: 474333452
Tel.: 731411905
reditelka-3zs@ktkadan.cz
Člen KSPN
Člen KKS
Člen SIPON

Naše priority v péči o nadané žáky

Zkvalitnění procesu diagnostiky žáků s nadáním ve škole

 • Spolupráce s PPP
 • Identifikace přímo ve škole (Invenio)

Podpora rozvoje nadání žáků ve škole

 • Diferenciace při výuce
 • Obohacování učiva
 • Možnost účasti na hodinách ve vyšším ročníku
 • Zájmové útvary
 • Výlety (exkurze) za odměnu
 • Setkání nadaných žáků
 • Spolupráce s dalšími školami

Podpora pedagogických pracovníků v jejich profesní přípravě

 • Školení pedagogů