AMAVET - Festival vědy a techniky

  • Nestátní nezisková organizace

0
, 0 Pardubice
Ing. Stanislav Medřický CSc.
Tel.: 0
Tel.: 0
medricky@amavet.cz
Člen KSPN