Badatelská akademie BADATEL

 • Výzkumná a vzdělávací

http://www.ditebadatel.com/
Střelecký ostrov 1008/8 Předměstí, 412 01 Litoměřice
Mgr. Dana Hádková
Tel.: 603527532
Tel.: 734373530
hadkova@ditebadatel.com
Člen KSPN
Člen SIPON

OBECNÉ CÍLE

 • Umožnit přemýšlivým dětem sdílet a poznávat, a to při práci v širších souvislostech s odborníky tak, aby je to bavilo a dávalo smysl.
 • Motivovat děti ke zvládnutí reality, častých nepochopení vrstevníků i dospělých, budování zdravých vztahů, zamezit jejich obavám a rezignaci na svůj pohled na svět.
 • Naučit je zprostředkovat své myšlenky a výsledky práce dál ve prospěch svůj a ostatních na principech Hodnotového vzdělávání (koncept, který vnímá hodnoty jednotlivce v kontextu s hodnotami společnosti jako základní motivace pro rozhodování, dále zkratka HV).
 • Rozšířit projekt do dalších regionů (v rámci Ústeckého kraje a do dalších krajů)

KONKRÉTNÍ CÍLE

 • Pořádat týdny BA-D (pro rok 2022/23 - 10 5ti denních programů ročně na Ústecku + další po konkrétní dohodě mimo kraj) pro 16ti členné skupiny přemýšlivých dětí 16 dětí 2. až 5. ročníků ZŠ na týden (po-pá) s programem pro intelektuální, osobnostní rozvoj a duševní zdraví a 2x ročně výjezdní týden BA-D (pro absolventy BA-D t.č. už ve vyšších ročnících ZŠ nebo gymnasií s doplněním dětí BA-D)
 • Pracovat individuálně s žáky, kteří nezvládají práci ve skupině (individuální práce jeden na jednoho mimo programy BA-D – FIE + aktuální téma)
 • Pořádat další odpolední a víkendové akce (v návaznosti na BA-D týdny)
 • Setkávat se on-line na platformě meet - Čaj o páté (inspirativní společná setkávání BA-Datlů – prezentace, pokusy, referáty, konzultace + setkání s hosty)
 • Průběžně pracovat s třídními kolektivy ZŠ, ze kterých pocházejí děti BA-D (s dětmi formou lekcí HV, s třídními učiteli a řediteli formou náslechů, konzultací, kurzů HV a inspirativních seminářů)
 • Ověřit dopad BA-D na sociální dovednosti a výuku na ZŠ (vztahy s vrstevníky a pedagogy, schopnost předat zkušenosti z BA-D, způsob a motivace k práci ve třídě a mimo školu)
 • Podporovat a pečovat o realizační tým
 • Pořádat kurzy pro vytvoření nových „hnízd“ a předání metodiky BA-D pro pedagogické pracovníky a knihovníky na základě akreditace MŠMT.