Česká školní inspekce, Moravskoslezský inspektorát

  • Státní správa a samospráva

https://www.csicr.cz
Matiční 20, 70200 Ostrava
Ing. Magda Dirgasová
Tel.: 596115487
Tel.: 702004839
Magda.Dirgasova@csicr.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Ve školním roce 2022/2023 budou již sedmým školním rokem naplňovány principy společného vzdělávání zavedené novelou školského zákona účinnou k 1. 9. 2016. Cílem těchto zásadních změn realizovaných v rámci počátečního vzdělávání v České republice bylo umožnit dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami účastnit se za stanovených podmínek vzdělávání v tzv. hlavním vzdělávacím proudu a poskytnout jim i školám adekvátní podporu. Česká školní inspekce v minulých letech soustavně sledovala, hodnotila a kontrolovala, jakým způsobem jsou zákonné požadavky uplatňovány v praxi, jak se daří naplňovat principy společného vzdělávání definované školským zákonem a k jakým změnám v dané oblasti činnosti škol dochází. Inspekční činnost byla významně zaměřena na práci asistentů pedagoga a jejich spolupráci s učiteli. Česká školní inspekce bude v rámci tohoto specifického úkolu navazovat na uvedené činnosti, přičemž inspekční činnost bude zaměřena především na podporu nadaných a mimořádně nadaných žáků. Téma specifického úkolu tak bude navazovat na tematické šetření, které Česká školní inspekce ve vztahu k nadaným, talentovaným a mimořádně nadaným žákům realizovala ve školním roce 2015/2016. To pak umožní formulovat závěry o žádoucích i nežádoucích posunech v uvedené oblasti. Realizace úkolu je mj. součástí monitoringu dopadu intervencí Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Jde také o příspěvek k prioritám Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Úkol bude realizován v rámci prezenční inspekční činnosti na vzorku vybraných škol a v podobě analýz získaných dat a informací.