Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno

  • Gymnázia

  • Střední škola

https://www.cmgp.cz/
Lerchova 63 (č.p. 343), 60200 Brno
RNDr. Veronika Svobodová, Ph.D.
Tel.: 543423760
Tel.: 543423760
svobodova@cmgp.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Program Quo vadis je určen pro všechny motivované, cílevědomé studenty školy, kteří chtějí ve svém vzdělávání jít dál za hranice toho, co jim naše škola nabízí v běžných hodinách. Zapojení studenti se navíc kromě všech školních povinností věnují podrobněji nějakému odbornému tématu. Mohou absolvovat stáže na vědeckých pracovištích, navštěvovat vysokoškolské přednášky, individuálně spolupracovat na pravidelných schůzkách s mentorem. Program garantuje individuální přístup, tedy vytvoření efektivních vzdělávacích podmínek přesně na míru studentovi. Studenti jsou v programu Quo vadis vedeni k samostatnosti, zodpovědnosti za své vzdělávání, k tvorbě časového harmonogramu, k vytváření sebehodnocení. Samozřejmostí je reprezentativní vystupování a dobrý příklad pro ostatní studenty. Studenti se mohou hlásit do programu Quo vadis každý rok znovu. V případě, že by neplnili to, k čemu se v programu zavázali, zaniká jim právo účasti v programu v bezprostředně následujícím školním roce. V případě zájmu o více informací o zapojení do programu Quo vadis kontaktujte Koordinátora vzdělávání nadaných žáků: RNDr. Veroniku Svobodovou, Ph.D., která si s vámi sjedná osobní schůzku.