DDM Alfa

  • Středisko volného času

https://alfa.ddmalfa.cz/
Družby 334, 530 09 Pardubice
Mgr. Miloš Adamů, MBA
Tel.: 469811767
Tel.: 606752894
milos.adamu@ddmalfa.cz
Člen KSPN
Člen SIPON

Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti, mládež Rozsah působnosti: místní, regionální Typ talentcentra: vzdělávací, koordinační Zaměření oborové: technika, přírodověda, informatika Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit Dům dětí a mládeže ALFA Pardubice-Polabiny III je střediskem volnočasových aktivit pro všechny věkové kategorie. Pracuje s dětmi předškolními a školními, mládeží a v neposlední řadě zaměřuje svoje aktivity na dospělé a seniory. Posláním a náplní DDM je uskutečňovat výchovné, vzdělávací a rekreační činnosti ve volném čase.  Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra Vzhledem k tomu, že jsme začínající, pracovní tým se začíná teprve budovat. Předpoládám informační schůzky k vyjasnění činnosti. Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Realizační tým bude složený s interních a externích pedagogických pracovníků se značnými zkušenostmi s prací v oboru. Jako školské zařízení jsme v kontaktu s dalšími zařízení, školami, poradnou apod. Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci V rámci práce DDM spolupracuje s dalšími DDM, základními, speciálními a dalšími školami včetně středními a Univerzitou Pardubice ohledně pořádání olympiád pro velmi nadané žáky a studenty. V počátcích je spolupráce s organizací Tandem. Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Přední místa v olympiádách dětí a mládeže, dále v okresních a krajských soutěžích nadaných studentů v oblasti technických oborů. Referenční osoby Zřízovatel Magistrát města Pardubic - Odbor školství, kultury a sportu. Dále Česká školní inspekce a pochopitelně naši klienti. Finanční náročnost účasti cílových skupin Poplatky do zájmových útvarů se pohybují v rozmezí 400 - 1 500 Kč za celoroční činnost. Finanční náročnost na jednotlivých akcích je velmi rúznorodá. Od nulových poplatků po řádově stokorunové příspěvky. Při cca 220 akcích za rok se dá obtížně zprůměrovat částka. Paušální poplatky se neplatí, vždy se týkají jedné akce.