Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, p.o.

  • Středisko volného času

http://www.ddmporuba.cz/
Marie Majerové 1722/23, 70800 Ostrava-Poruba
Mgr. Kateřina Hořejší
Tel.: 596953661
Tel.: 725037080
reditel@ddmporuba.cz
Člen KSPN
Člen SIPON
Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti, žáci, studenti a ostatní osoby Rozsah působnosti: místní, regionální, krajský Typ talentcentra: vzdělávací, koordinační Zaměření oborové: zájmové a neformální vzdělávání - robotika, 3D tisk, programování Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: Odborné zájmové útvary, výukové programy, odborné workshopy, pobytové odborné workshopy, organizování okresního a krajského kola Soutěže v programování.  Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit Všechny odborné aktivity v oblasti robotiky a 3D tisku jsou zaměřené na děti MŠ, žáky ZŠ a SŠ s cílem vyhledat a systematicky pracovat s talenty v oblasti polytechniky. Jedná se o ucelenou nabídku výukových programů, workshopů a zájmových útvarů a spolupráci se školami v této oblasti. Součástí je i účast na celorepublikových robotických soutěžích, např. FLL.  Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra V současné době náš tým tvoří 3 pedagogičtí pracovníci - v oblasti polytechniky a externí pedgogický pracovník vedoucí zájmové útvary robotiky. Všichni jsou vzděláni pro pedagogickou a odbornou činnost. Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Náš tým je schopen zajistit odborníky pro daná témata, spolupracujeme s Ostravskou univerzitou a s Vysokou školou báňskou v Ostravě. Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci Spolupracujeme se základními, středními a vysokými školami v Ostravě a okolí. Spolupracujeme rovněž s odborníky v dané oblasti. Jedná se např. o: Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace. Střední škola informačních technologií, s.r.o.. Adeon CZ s.r.o. (Ostrava). VŠB-TUO.  Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Připravujeme děti a mládež na odborné soutěže - mnozí z nich mají úspěchy a umístili se na předních místech. FLL 2017 - 5. místo za výzkum, celkově v 7. místo. Referenční osoby Ing.Sylva Sládečková - vedoucí odboru školství a sportu - Magistrát města Ostravy, Ing. Marta Szücsová, MBA - vedoucí oddělení školstv í- Magistrát města Ostravy Finanční náročnost účasti cílových skupin Finanční náročnost na jednotlivých akcích je velmi různorodá. Zájmové útvary v rozsahu 900 - 1500 Kč za školní rok, workshopy a výukové programy zdarma nebo za poplatky do výše 200,- Kč.