Dům dětí a mládeže, Ostrava-Poruba, p.o.

  • Středisko volného času

http://www.ddmporuba.cz/
Marie Majerové 1722/23, 70800 Ostrava-Poruba
Mgr. Kateřina Hořejší
Tel.: 596953661
Tel.: 725037080
reditel@ddmporuba.cz
Člen KSPN
Člen SIPON

Polytechnické talentcentrum pracuje s dětmi, žáky a studenty v oblastech: robotiky, 3D tisku, programování, virtuální reality a logických her.  Nabízíme odborné zájmové útvary, výukové programy, workshopy, pobytové soustředění a organizujeme okresního a krajského kola Soutěže v programování.  Aktivity mají za cíl vyhledat a systematicky pracovat s talenty v oblasti polytechniky. Jedná se o ucelenou nabídku výukových programů, workshopů a zájmových útvarů a spolupráci se školami v této oblasti. Součástí je i účast na celorepublikových robotických soutěžích, např. FLL, Robotiáda, RoBOJ a další.  Náš tým je schopen zajistit odborníky pro daná témata, spolupracujeme s Ostravskou univerzitou, Vysokou školou báňskou v Ostravě.

Aktivity v roce 2023:

  • Okresní a krajské kolo Soutěže v programování
  • Účast na soutěžích – FLL, RoBOJ Jeseník, Robotiáda, RO-BO Ostrava, Klúč od pevnosti Stará Lubovňa
  • Organizace vlastních online soutěží – Přírodovědná soutěž – Okno do přírody, Lego soutěž
  • Odborné polytechnické workshopy zaměřené na robotiku, virtuální realitu, 3D tisk a počítačovou grafiku
  • Polytechnické zájmové kroužky – Lego kroužky, 3D tisk a 3D pero, Počítačová grafika, Robotické kroužky, kroužky Virtuální reality