Gymnázium Brno, Křenová, příspěvková organizace

  • Gymnázia

https://www.gymkren.cz/
Křenová 304/36, 602 00 Brno
Mgr. Miroslav Marek, Mgr. Zdeněk Kadeřábek, Ph.D.
Tel.: 543 211 598
Tel.: 
marek@gymkren.cz;
Člen KSPN
Ve škole je vypracována tzv. Strategii vzdělávání, která popisuje pravidelné vzdělávací aktivity v jednotlivých ročnících studia žáků. Žákům všech ročníků jsou určeny přednáškové úterky PoŠkole, kde se setkávají se zkušenostmi našich absolventů, zajímavých osobností nebo vysokoškolských učitelů. V prvním ročníku si studenti zvykají na svůj kolektiv a na náročnost studia na gymnáziu. Proto je pravidelně počátkem září zařazován třídenní adaptační kurz pod vedením školního psychologa. Třídní učitel pracuje s žáky svých tříd i v rámci třídnických hodin. Druhý ročník slouží k průzkumu pracovních možností žáků, k čemuž využíváme návštěvy na vědeckých pracovištích nebo ve firmě ABB, kde se dostanou jak k jednotlivým pracovním pozicím, tak do technické praxe. V tomto roce žáci hledají svou profilaci, kterou využijí při volbě seminářů do 3. ročníku. K tomu využíváme i psychologického testování. Třetí ročník je ve znamení aktivní činnosti žáků ve zvoleném oboru v rámci seminářů a při tvorbě odborné práce (SOČ). Ve čtvrtém ročníku zprostředkujeme informace mezi našimi žáky a vysokými školami, ať v rámci programu PoŠkole, našich webových stránek nebo třídnických hodin. Podle nového ŠVP si žáci pro 4. ročník vybírají 10 hodin volitelných seminářů, 2 tříhodinové, které připravují na profilovou maturitní zkoušku, a 2 dvouhodinové. Tímto si už na konci středoškolského studia určují svou oborovou (profesní) orientaci. Více informací k tématům: PoŠkole: https://www.gymkren.cz/aktivity/poskole/ Odborná činnost: https://www.gymkren.cz/aktivity/odborna-cinnost/ K zapojení našich žáků do Středoškolské odborné činnosti (SOČ) se snažíme motivovat prostřednictvím přednášek na odborných pracovištích v rámci T-exkurzí pořádaných JCMM. Týmovou práci dobře rozvíjí soutěž Bohatství Země, kde žáci spolupracují nad problémy v oblastech geologie, ekonomie a sociálních věd. Dobrou schopnost prezentace a argumentace získávají žáci víceletého studia v rámci přípravy na DSD – mezinárodní zkouška z německého jazyka. Do různých soutěží a dalších akcí pořádaných VŠ zapojujeme žáky prostřednictvím našeho webu: https://www.gymkren.cz/aktivity/prirodni-vedy/ https://www.gymkren.cz/aktivity/humanitni-vedy/ Nejlepší výsledky našich žáků naleznete ve Výroční zprávě na webu: https://www.gymkren.cz/dokumenty/vyrocni-zprava/. V posledních letech jsme zaznamenali výrazné úspěchy v jazykových a sportovních soutěžích a v soutěži SOČ (letos 6 účastí v celostátním kole). Naším blízkým cílem v oblasti práce s nadanými žáky je snaha individuálního přístupu od samého začátku jejich studia na naší škole. Mnoho žáků přicházejících ze ZŠ mívá bohatou historii účastí v odborných a jazykových soutěžích, proto mu bude na začátku studia vytvořeno portfolio účastí na těchto soutěžích a bude snadnější identifikovat oblast (obor), ve kterém by mohl vyniknout. Tím bude naše nabídka rozvíjejících akcí adresnější a využijeme i mezipředmětových vztahů. Často je totiž student úspěšný ve více soutěžích (předmětech), díky portfoliu budou vyučující jednoho předmětu vědět i o jiných aktivitách studenta.