Gymnázium Děčín

 • Gymnázia

https://www.gymnaziumdc.cz/
Komenského náměstí 4, 405 02 Děčín
Mgr. Lenka Holubcová
Tel.: 412704130
Tel.: 608516769
lholubcova@gymnaziumdc.cz
Člen KSPN
Člen SIPON
 • Od primy nabízí gymnázium studium jednoho cizího jazyka, od tercie studium druhého cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, ruština).
 • Součástí studia jsou základy práce na počítači. Zájemcům o informační technologie jsou určeny volitelné semináře v posledních dvou ročnících studia.
 • V 1. ročníku a kvintě mají studenti v rámci IVT předmět: psaní všemi deseti.
 • V nižších třídách gymnázia žáci navštěvují hudební i výtvarnou výchovu, od kvinty si estetickou výchovu volí.
 • V předposledním ročníku gymnázia (třetí, septima) si studenti volí jednoleté nebo dvouleté semináře podle zájmu a mají možnost pokračovat v těchto seminářích ve vyšším ročníku.
 • V posledním ročníku gymnázia studenti mohou volit ze širší nabídky seminářů, které umožňují hlubší přípravu a rozšíření studia nad rámec výuky povinných předmětů. Vedle seminářů si volí podle zájmu i předměty.
 • Studenti školy se pravidelně zúčastňují všech soutěží vypisovaných pro studenty SŠ ( různé druhy olympiád, SOČ, sportovní soutěže, …).
 • Do plánu školy zařazujeme i odborné exkurze (literárně historické, přírodovědné, zeměpisné, matematicko - fyzikální, …).
 • Vybraní studenti podnikají kulturně - poznávací zájezdy do ciziny (Anglie, Francie, Německo, Rakousko).
 • Součástí výuky je i účast na sportovních výcvikových kurzech v tuzemsku i zahraničí (např. cykloturistika, outdoor).
 • Vybraní studenti nebo třídy se mohou zúčastnit i zahraničních exkurzí a pobytů v Německu, Anglii, Rakousku, Francii, Mexiku, Kolumbii.
 • Škola v rámci učebního plánu pořádá i zimní lyžařské kurzy (v Rakousku a českých horách).
 • V primě obvykle studenti absolvují seznamovací kurz.
 • Nezbytnou součástí školy je i výborně vybavená školní knihovna.
 • Studenti gymnázia mají možnost využívat 50% slev pro návštěvy divadla v Děčíně, na divadelní, filmové  a hudební představení přispívá Spolek rodičů při Gymnáziu Děčín.
 • Všem žákům je za výhodnou cenu volně k dispozici velkokapacitní kopírka.
 • Studenti mohou využívat služeb bufetu (rychlé občerstvení) a nápojového automatu.
 • Na škole probíhá program primární prevence sociálně patologických jevů.
 • Škola je připojena k internetu, který je přístupný všem studentům.