Gymnázium Josefa Jungmanna, Litoměřice

  • Gymnázia

https://www.gjj.cz/
Svojsíkova 1015/1a, 412 01 Litoměřice
RNDr. Bc. Radka Balounová, Ph.D.
Tel.: 416735842
Tel.: 732651186
reditelka@gjj.cz
Člen KSPN
Člen SIPON

Gymnázium Josefa Jungmanna se profiluje jako škola s tradičním posláním přípravy žáků na vysoké školy, jako škola, kde jsou sdílené hodnoty definované učiteli a žáky a jako škola, která je otevřená novým trendům a výukovým metodám

Budova zahrnuje 18 kmenových učeben, 6 nově zrekonstruovaných odborných učeben včetně laboratoří  (odborné laboratoře biologie, chemie, fyziky). Většina učeben je vybavena dataprojektory. Plánuje se rekonstrukce učeben ICT, knihovny, učebny jazyků, učebny VV a zahrady gymnázia.

Ke škole patří sportovní hala, původní tělocvična a přistavená hala na stolní tenis se šatnovým areálem a sprchami. Žáci mohou využívat kvalitně vybavenou posilovnu. Pro výuku se používá i nově vybudované víceúčelové sportovní hřiště patřící ZŠ Masarykova.