Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava-Poruba, p.o.

  • Gymnázia

http://www.gyohavl.cz
Přihlášení
Marie Majerové 1691/4, 70800 Ostrava-Poruba
Mgr. Jiří Šamaj
Tel.: 595693825
Tel.: x
jiri.samaj@gyohavl.cz
Člen KSPN

Jsme kolektivním členem Jednoty českých matematiků a fyziků škola, na níž lze studovat podle zájmu studentů a organizačních možností školy kromě jazyka anglického jazyk německý, francouzský, španělský, ruský, nepovinně latinský; ve výuce cizích jazyků působí rodilí mluvčí škola s kvalitně vybavenými odbornými učebnami: 23 multimediálních učeben (PC, dataprojektor, promítací plátno), z toho pět vybavených navíc interaktivní tabulí, konferenční centrum, moderní laboratoř Ch a Bi, dvě učebny IVT, odborná učebna F, HV, VV, Bi, tři multimediální jazykové učebny (PC, dataprojektor, interaktivní tabule nebo promítací plátno), keramická pec, posilovna se spinningovými koly škola, jejíž studenti se mohou zapojit do aktivit: pěvecký sbor, anglické divadlo, vydávání školního časopisu, mezinárodní studentské projekty (např. eTwinning, Comenius v angličtině, Das Bilt der Anderen – e-mailová komunikace s němčináři z Dánska, Řecka, Itálie apod.), humanitární aktivity – adopce na dálku, spolupráce se společností Člověk v tísni škola, která organizuje chemické, fyzikální, biologické, zeměpisné, dějepisné, recitační, jazykové a konverzační soutěže, matematické soutěže („Klokan“ a „Pythagoriáda“), konference středoškoláků s tematikou novodobých dějin, sportovní soutěže a akce (basketbal, volejbal, florbal aj.)

V roce 2022 jsme podali žádost o poskytnutí peněžních prostředků v Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro období leden 2023 – prosinec 2023. Projekt byl zaměřen na posílení zájmu a motivace nadaných žáků ZŠ i SŠ pro badatelské činnosti. 

Dalšími cíli je poskytnout nadaným žákům individuální přístup konzultantů z řad učitelů střední i vysoké školy při zpracování samostatných prací, udržení vybudovaného systému péče o nadané žáky, doplnění technického vybavení pro práci v terénu i laboratořích, ekokonferencí podpořit zájem žáků o ochranu životního prostředí.