Gymnázium Stříbro

 • Gymnázia

http://www.goas.cz
Soběslavova 1426, 349 01 Stříbro
Ing. Věra Šedivá
Tel.: 374630240
Tel.: 728949053
verasediva@goas.cz
Člen KSPN

Gymnázium Stříbro má stanovena pravidla pro práci s nadanými žáky:

 • Ve VH učitelé dodržují Desatero pro práci s nadanými žáky
 • TU a VP doporučují žáky s projevy mimořádně nadaného žáka (i negativními) na základě souhlasu zákonného zástupce do PPP v Plzni i identifikování jejich mimořádného nadání
 • Podle výsledků PPP učitelé přizpůsobí vzdělávání mimořádně nadaného žáka ve smyslu Desatera pro práci s nadanými žáky, ve smyslu nabídky vzdělávání ve vyšším ročníku, ve smyslu zapojování do vzdělávacích a soutěžních aktivit kateder vysokých škol pro nadané žáky (ZCU Plzeň)
 • Nadaným a mimořádně nadaným žákům škola nabízí IVzP
 • ŠVP pro NG, VG a OA svým náročnějším obsahem motivují nadané žáky
 • Nadaným žákům škola umožňuje na jejich žádost studium v zahraničí
 • Nadaní žáci jsou zapojováni do projektů a výměnných zahraničních pobytů
 • Nadaní žáci se účastní okresních, regionálních, národních i mezinárodních oborových a odborných soutěží, včetně sportovních a uměleckých
 • Nadaní žáci se mohou zapojit do Studentské odborné činnosti
 • Nadaní žáci jsou zapojováni do prezentačních aktivit školy

Desatero učitele pro práci s nadanými žáky ve třídě

 

 • Učitel ví, co už žáci znají a dává najevo, že to ví
 • Nenutí je opakovat základní úroveň učiva jenom proto, že ji právě probírá se třídou
 • Učitel poskytuje možnost účastnit se činností, stimulujících další rozvoj nadaných žáků (na složitější a abstraktnější úrovni)
 • Zjišťuje zájmy nadaného žáka a bere je v úvahu při přípravě projektů
 • Poskytuje nadaným žákům určitou volnost ve způsobu, jakým využijí „ušetřený čas“
 • Dovoluje jim postupovat v učení rychleji než jejich spolužákům
 • Nechává je při učení často využívat techniky vlastního objevování a vyhýbá se dominantním výukovým metodám
 • Důvěřuje jejich schopnosti učit se netradičními způsoby
 • Pomáhá nadaným žákům najít jim podobné vrstevníky, neposuzuje jejich sociální dovednosti pouze na základě toho, jak vycházejí se svými spolužáky
 • Motivuje je (dokáže nadchnout) možností volby, vlastního výběru témat, úkolů, postupů atd., učením stanovit si vlastní cíle a hodnotit vlastní práce