Gymnázium Teplice

  • Gymnázia

https://www.gymtce.cz/
Československých dobrovolců 530/11, 415 01 Teplice
RNDr. Věra Ševčíková
Tel.: 417813048
Tel.: 417813081
sevcikova@gymtce.cz
Člen KSPN
Člen KKS
Člen SIPON

Kvalitní škola je taková, která dovede studentům předat nejen velké množství z nahromaděného vědění lidstva, ale rovněž hodnotový systém odpovídající duchu humanismu a demokracie. Mám na mysli budování vztahu mladého člověka ke společnosti, k rodičům, k vlasti, k domovu, k cizím národům, k autoritám i k outsiderům. A také k hodnotám jako je svoboda, tolerance či solidarita.

Škola musí být demokratická – musí připouštět výměnu názorů. Na druhou stranu musí přísně vyžadovat dodržování stanovených pravidel. Jinými slovy: studentům musí zajistit svobodu, která neomezuje ostatní. A také: svoboda bez cílů znamená ztrátu orientace a individualismus bez solidarity nemůže zakládat žádnou společnost.

Činnost studentů ve škole by měla být v co nejvyšší míře tvůrčí, aktivní, zajímavá. Na druhou stranu soudím, že do školy vždy budou patřit i činnosti opačné, jako je pamětné učení, pasivní přijímání informací či zkoušení žáků. Právě takové činnosti totiž často vedou k vytváření neopominutelných hodnot jako je např. smysl pro přesnost, smysl pro povinnost či odpovědnost k sobě samému i k druhým.

Gymnázium musí poskytovat studentům všeobecné vzdělání. Specializaci ponechejme vysokým školám. Studentům budeme nabízet pestrou škálu volitelných předmětů, ale vždy bude existovat široký základ, který musí zvládnout všichni.