Gymnázium Žatec

  • Gymnázia

www.gymnaziumzatec.cz/
Studentská 1075, 438 01 Žatec
Mgr. Miluše Botková
Tel.: 415740592
Tel.: 0
botkova@gymnaziumzatec.cz
Člen SIPON
Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci základních a středních škol, dospělí Rozsah působnosti: místní, regionální Typ talentcentra: vzdělávací Zaměření oborové: bez zaměření Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: Poskytujeme  vzdělávací a zájmové aktivity. Nabízíme možnost účasti v různých kroužcích organizovaných podle zájmu žáků školy, některé aktivity jsou určené pro zájemce z řad žatecké veřejnosti. Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit Nabízíme možnost rozvoje nadaným žákům v následujících kroužcích: deskové hry, mladý žurnalista, čeština trochu jinak, šachový kroužek, kroužek fyziky, kroužek informatiky.  Pravidelně připravujeme a realizujeme účast talentových žáků na řadě soutěží. Jsou to olympiády organizované MŠMT, dále matematické a fyzikální soutěže (Klokan, Pythagoriáda, Archimediáda, matematická mezinárodní soutěž Adama Riese, Jáma lvová, Logická olympiáda). Každoročně se zapojujeme do Dějepisné soutěže gymnázií a přes krajské postupové kolo se opakovaně zúčastňujeme Mezinárodního kola této soutěže v Chebu. Dále se úspěšně zapojujeme do Eurorebusu a dalších, i uměleckých soutěží. Naši žáci pravidelně se svými pracemi SOČ postupují do vyšších kol soutěže. V oblasti jazyků připravujeme žáky na účast v soutěži Puškinův památník, účastníme se soutěží Angličtinář a Němčinář roku a řady literárních soutěží. Provádíme diferenciaci jazykově nadaných žáků, kteří procházejí rozšířenou výukou cizího jazyka. Pro zájemce pořádáme jazykové kurzy a zahraniční výjezdy. Aktivně vyhledáváme zajímavé soutěže a projekty a podporujeme naše žáky v účasti. Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra Mgr. Miluše Botková – výchovná poradkyně a koordinátor pro péči o zaostávající a talentované žáky, kroužek Čeština trochu jinak. Mgr. Kamila Kuffová – deskové hry, Mladý žurnalista, koordinátor spolupráce s Mensou, příprava na Dějepisnou soutěž v Chebu Mgr. Lenka Kafková – koordinátor soutěží v českém jazyce a literárních soutěžích Ing. Jan Hampejs – šachový kroužek, matematické soutěže Mgr. Alena Zimmermannová -  fyzikální kroužek Libor Kuffa – kroužek informatiky Mgr. Dagmar Vlčková – zeměpisné soutěže (Eurorébus) Mgr. Zuzana Honsová -  školní koordinátor SOČ Mgr. Alena Brožovská – koordinátor soutěží a akcí ANJ Mgr. Mária Zajícová -  koordinátor soutěží v NEJ a RUJ Mgr. Jaroslava Raganová - koordinátor matematických a přírodovědných soutěží   Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci PPP Ústeckého kraje pobočka Žatec - spolupráce v oblasti odborných poradenských aktivit  ZUŠ Žatec  Mensa ČR   Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Pravidelné umisťování žáků na předních místech krajských kol různých soutěží. Referenční osoby PPP Žatec Finanční náročnost účasti cílových skupin 0