JCMM, z. s. p. o.

  • Ostatní

http://www.jcmm.cz/
Přihlášení
Česká 166/11, Brno, 602 00 Brno
RNDr. Miloš Šifalda
Tel.: 541211043
Tel.: 0
milos.sifalda@jcmm.cz
Člen KSPN
NA JIŽNÍ MORAVĚ působí specializované zájmové sdružení JCMM. Zaměřuje se na podporu nadaných studentů i profesionálů pro vědu, a to zejména v oborech orientovaných na přírodní vědy, matematiku, IT, techniku a medicínu. Organizace spojuje studenty, učitele, vědce a ty, kteří chtějí své know-how předávat dál. Vytvářet podmínky pro rozvoj nadaných studentů v Jihomoravském kraji je také cílem nového projektu, jehož součástí bude pre-screening nadání u žáků v Jihomoravském kraji. JCMM provozuje také několik českých center v zahraničí s cílem přilákat nejnadanější zahraniční studenty na brněnské univerzity. Organizace dále dlouhodobě zajišťuje kariérové poradenství, on-line servis pro rodiče a žáky při výběru školy a řadu dalších služeb motivovaných snahou o zlepšení prostředí v oblasti péče a rozvoje potenciálu obyvatel jižní Moravy. Aktivity JCMM jsou realizovány také v brzkém věku dětí – jak v mateřských školách, tak na prvním stupni ZŠ v rámci technické výchovy. Členy sdružení JCMM jsou Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno. JCMM je členem European Council for High Ability (ECHA) a sítě EURAXESS v ČR. Jeho aktivity jsou součástí Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje. Více informací na webových stránkách jcmm.cz, vzdelavanivsem.cz a vyberskoly.cz.