Mateřská škola Jinačovice

  • Mateřská škola

http://msjinacovice.cz/
Jinačovice, 664 24 Jinačovice 83
Mgr. Hana Urbanová, ředitelka
Tel.: 511112468
Tel.: 731507630
Materska_skola.Jinacovice@seznam.cz
Člen KSPN
Mateřskou školu chápeme jako součást širší komunity a snažíme se o způsob výchovy, který vede ke zdravým životním postojům a demokratickým zásadám chování a jednání člověka. V roce 2010 byla mateřská škola přijata do sítě programu Mateřských škol podporující zdraví. Na základě evaluace bylo škole opětovně potvrzeno (září 2016), Státním zdravotním ústavem její setrvání v uvedeném programu.