Mateřská škola Nespeky, příspěvková organizace

  • Mateřská škola

www.msnespeky.cz
Pod Květnicí 170, 25722 Nespeky
Mgr. Monika Písková
Tel.: 777776724
Tel.: 777776724
reditelka@msnespeky.cz
Člen KSPN
Člen KKS

Vizí naší mateřské školy je vytvářet „prostor pro inovativní vzdělávání dětí ve 21. století“. Prostor, který se zaměřuje a podporuje každé dítě tak, aby dosáhlo svého optimálního vzdělávacího potenciálu, prostor, který nabízí individualizované vzdělávání pro rozvoj všech stránek osobnosti dítěte, prostor, který využívá inovativní vzdělávání jako základ komplexního pohledu na dítě a jeho potřeby a respektuje jeho jedinečné schopnosti a zájmy.

Díky systematickému vyhledávání, individualizaci a inovativním metodám ve vzdělávání se nám daří identifikovat talentované  a nadané děti, a to v rámci jednotlivých druhů. Snažíme se o jejich rozvoj, a to nejrůznějšími způsoby. Spolupracujeme s Mensou, ale i dalšími partnery k jejich podpoře. Vyvíjíme takové aktivity, abychom tyto děti dále rozvíjeli. Kromě individuální podpory využíváme také například projektové vyučování, badatelství, výuku matematiky metodou prof. Hejného, výrazně podporujeme tzv. funkční gramotnost, digitální, ale i další gramotnosti. Děti mohou navštěvovat kroužek Logik, který se soustředí na rozvoj informatického, kritického a logického myšlení.

Jsme neustále se učící organizací, v jejímž centru je ale každé dítě, jeho učení, jeho rozvoj a jeho spokojený a aktivní čas strávený v naší mateřské škole a která chce být díky své aktivitě, vzdělávacímu programu zaměřenému na funkční gramotnost a systematickému směřování ke kvalitě hodnotným vzdělávacím partnerem pro děti, rodiče, zaměstnance i všechny spolupracující subjekty.