Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Čs. exilu 670, příspěvková organizace

  • Mateřská škola

skolkaexilu.cz/
Čs. exilu 670, 708 00 Ostrava
PaedDr. Dana Schönová
Tel.: 725102626
Tel.: 775611530
skolkaexilu@seznam.cz
Člen KSPN

Ve vzdělávání dětí využíváme metodu NTC learning. Rozvíjíme motivaci dětí ke zvýšení zájmu o přírodovědnou a technickou gramotnost.

Nabízíme denně 2-3 odpolední aktivity, které dle zájmu dětí rozvíjejí jejich nadání. Například se jedná o deskové hry, šachy, malého badatele, přírodovědce, arteterapii, keramiku, angličtinu či pohybové aktivity – tanec, cvičení na nářadí, lezení na horolezecké stěně, judo.

Aktivity pro nadané děti připravujeme nejen pro děti z MŠ Čs. exilu, ale také pro děti z ostatních MŠ v Ostravě-Porubě a okolí.