Mateřská škola Ostrov, Palackého 1045, 36301 Ostrov

  • Mateřská škola

www.mspalackeho.cz
Palackého 1045, 0 Ostrov
Mgr. Šárka Gabrielová
Tel.: 725182349
Tel.: 725182349
info@mspalackeho.cz
Člen KSPN

Všechny děti mají přístup k pestrým vzdělávacím činnostem, záměrně nejsou omezovány ani vytrhovány z aktivit, proto je nezačleňujeme do izolovaných "kroužků". Namísto toho učitelky rozpracovávají do třídních programů činnosti nejen s ohledem na věk dětí ve skupině a jejich vývojovou úroveň, ale i cíleně rozvíjejí zájmy dětí a reagují na aktuální dění ve městě. Plány práce pravidelně zveřejňujeme na nástěnkách.