Školka Šikulka, Lužice

  • Mateřská škola

https://www.skolkaluzice.cz/
Lužice 97, 435 24 Lužice
Mgr. Iva Havejová
Tel.: 476110105
Tel.: 725471082
msluzice@gmail.com
Člen SIPON

Mateřská škola je prvním stupněm celoživotního vzdělávání, jehož cílem je děti všestranně rozvíjet, naučit je se učit a umožnit jim prožít aktivní a šťastné dětství. Do základní školy chceme předávat děti samostatné, zvídavé, schopné komunikovat s učitelkou i ostatními bez vad řeči a se širokou slovní zásobou, projevovat vlastní úsudek a názor a vnímat své okolí. Vytváříme rodičům a dětem klidné, příjemné a bezpečné prostředí, kde budou prožívat pocity radosti, harmonie a pozitivního naladění.

V mateřské škole máme vlastní školní jídelnu, rozlehlou školní zahradu, která umožňuje dětem trávit co nejvíce času venku. V okolí školy se nachází travnaté fotbalové hřiště, obecní dětské hřiště, kostel, louky, pastviny, lesy a rybníky, přírodní cesty bez dopravní frekvence. To vše využíváme ke každodenním aktivitám.

Podporujeme environmentální výchovu a ochranu životního prostředí (máme patronát nad studánkou Štěpka ve Štěpánově za Hrobčicemi, třídíme odpad).

Nabízíme dětem pestrý program výletů a dalších školních akcí pro děti a jejich rodiče.