Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace

  • Mateřská škola

http://www.dvorakovams.cz/
Dvořákova 1037/4, 702 00 Ostrava
Bc. Andrea Calábková
Tel.: 596123326
Tel.: 774744576
ms-dvorakova@seznam.cz
Člen KSPN

Nadaným dětem věnujeme v naší školce speciální péči. Od jara 2015 spolupracujeme s Mensou ČR. Vždy začátkem školního roku se děti starší pěti let účastní měření fluidního intelektu prostřednictvím obrázkového testu Mensy ČR. Mezi předškoláky zveme rovněž psychologa specializujícího se na vyhledávání nadání u dětí. Za využití standardních testovacích metod a rozhovorů s dětmi psycholog kromě logického myšlení posuzuje i další aspekty, jako jsou tvořivost, zvídavost, jazykové dovednosti a komunikativnost, schopnost zaměřit a udržet pozornost apod. Dětem vybraným touto cestou je potom nabídnuta možnost navštěvovat klub nadaných dětí Zvídálek. 

V roce 2018 jsme k testování Mensou přidali i hledání talentovaných dětí pomocí škály nadání, jelikož intelektové testování dětí předškolního věku není vždy průkazné a záleží na momentálním rozpoložení dítěte.

Děti jsou rozděleny do dvou skupin po 8 dětech, každá skupina se schází dvakrát do měsíce. Skupina, která daný týden nenavštěvuje „Zvídálka“, má ve stejný čas šachový kroužek. Děti vedeme k samostatnosti, logickému i kritickému myšlení i kreativitě. Dále se snažíme v dětech vzbuzovat nadšení pro vědu pomocí jak tematických celků, tak vědeckých experimentů. Děti, mají možnost si vyzkoušet: 

  • experimenty a pokusy
  • badatelskou činnost
  • logické a deskové hry
  • seznámení a praktické používání moderní techniky (notebook, digitální kamera, robotická včelka, mikroskop)
  • mozkové rozcvičky – pro rozvoj kooperace levé a pravé hemisféry
  • paměťové hry
  • exkurze a přednášky
  • rotační a balanční cvičení, pohybové hry

Nabízíme stáže a inspiraci dalším školám.