MŠ Ostrava, Dvořákova 4, p.o..

  • Mateřská škola

http://www.dvorakovams.cz/
Dvořákova 1037/4, 702 00 Ostrava
Bc. Andrea Calábková
Tel.: 596123326
Tel.: 774744576
ms-dvorakova@seznam.cz
Člen KSPN
*V roce 2018 jsme k testování Mensou přidali i hledání talentovaných dětí pomocí škály nadání, jelikož intelektové testování dětí předškolního věku není vždy průkazné a záleží na momentálním rozpoložení dítěte. Děti jsou rozděleny do dvou skupin po 8 dětech, každá skupina se schází dvakrát do měsíce. Skupina, která daný týden nenavštěvuje „Zvídálka“, má ve stejný čas šachový kroužek. Děti vedeme k samostatnosti, logickému myšlení i kreativitě. Dále se snažíme v dětech vzbuzovat nadšení pro vědu pomocí jak tematických celků, tak vědeckých experimentů. Děti, mají možnost si vyzkoušet: experimenty a pokusy • badatelskou činnost • logické a deskové hry • seznámení a praktické používání moderní techniky (notebook, digitální kamera, robotická včelka, mikroskop) • mozkové rozcvičky – pro rozvoj kooperace levé a pravé hemisféry • paměťové hry • exkurze a přednášky • rotační a balanční cvičení, pohybové hry