Mateřská škola Ostrava, Dvořákova 4, příspěvková organizace

  • Mateřská škola

http://www.dvorakovams.cz/
Dvořákova 1037/4, 702 00 Ostrava
Bc. Andrea Calábková
Tel.: 596123326
Tel.: 774744576
ms-dvorakova@seznam.cz
Člen KSPN

Nadaným dětem věnujeme v naší školce speciální péči. Od jara 2015 spolupracujeme s Mensou Česko. Vždy začátkem školního roku se děti starší pěti let účastní měření fluidního intelektu prostřednictvím obrázkového testu Mensy ČR. Mezi předškoláky zveme rovněž psychologa specializujícího se na vyhledávání nadání u dětí. Za využití standardních testovacích metod a rozhovorů s dětmi psycholog kromě logického myšlení posuzuje i další aspekty, jako jsou tvořivost, zvídavost, jazykové dovednosti a komunikativnost, schopnost zaměřit a udržet pozornost apod. Dětem vybraným touto cestou je potom nabídnuta možnost navštěvovat klub nadaných dětí Zvídálek.

Klub se schází pravidelně jednou týdně na 90 minut. Provádíme experimenty, hrajeme deskové hry, řešíme logické úlohy, trénujeme kritické myšlení, paměť, představivost, kreativitu a spolupráci. Máme k dispozici moderní techniku a výsledky svého bádání si zaznamenáváme do vlastnoručně vyrobených badatelských deníků. Témata setkání přizpůsobujeme zájmu dětí. Pozorovali jsme například chování hlemýžďů, zjišťovali, proč se na podzim barví stromům listy nebo hledali zajímavé informace o naší sluneční soustavě. V roce 2023 jsme se zaměřili na rozvoj digitální gramotnosti dětí. Díky dotacím z grantových výzev statutárního města Ostrava se nám daří postupně zvelebovat klubovnu, pořizovat kvalitní didaktické pomůcky a dětem i pedagogům zajišťovat účast na vzdělávacích programech a exkurzích.