Mateřská škola Ostrava, Hornická 43A, příspěvková organizace

  • Mateřská škola

https://www.mshornicka.cz
Přihlášení
Hornická 43A/2679, 702 00 Ostrava
Mgr. Iva Chadzipanajotidisová, ředitelka
Tel.: 596621005
Tel.: 602412569
mshornicka@seznam.cz
Člen KSPN

V naší mateřské škole je pro děti připraveno prostředí otevřené jejich komplexnímu rozvoji s ohledem na jejich pestré potřeby. I díky dlouholeté finanční podpoře Statutárního města Ostravy a projektu talentmanagementu ("TETA VIII") se mimo jiné věnujeme vyhledávání a podpoře nadaných a mimořádně nadaných dětí a jejich rodin.

Nabízíme účast v nadstandartních aktivitách jako Keramika, Judo, Latina, Šachy, Polytechnický kroužek a 2x v měsíci i Průzkumnický klubík pro nadané děti v rámci kterého jezdíme i na vzdělávací výlety po okolních zajímavých místech (Ostravské muzeum, ZOO Ostrava, koncerty JFO, DOV - Dolní oblast Vítkovic, Pevnost poznání Olomouc, Planetárium, Archeopark Chotěbuz apod.) Všechny třídy mohou využít nabídku vzdělávání ve vybavené klubovně Průzkumnického klubíku.

Učitelky napříč všemi třídami MŠ jsou proškoleny v metodě NTC Learningu podporujícího max. rozvoj mozku a vyhledávání dětí rozumově nadaných a principy této metody prolínají do každodenních vzdělávacích aktivit již od nástupu do mateřské školy. Jsme tedy i školkou spolupracující s  MENSOU ČESKO.

V neposlední řadě díky finanční podpoře Statutárního města Ostrava a projektu "TETA VIII" nabízíme na všech třídách možnosti:

  • Vzdělávání s využitím Montessori principů a pomůcek v oblastech "Praktický život, Smyslová výchova, Matematika, Jazyková a Kosmická výchova"
  • práci s dětmi věkové kategorie od 2 do 4 let  s max. včleněním Montessori oblasti „Praktický život“
  • vzdělávání v oblasti Nové informatiky prostřednictvím získáním dovedností základních kamenů programování - algoritmizace, práce s chybou a podmínkou, plánování, kódování, využití lekcí Malé digitální univerzity, metodiky Informatika s Emilem (H-Edu) a praktickým používáním různých robotů (Cubetto, Bee-bot, Blue-bot, mTiny, Ozobot), seznámení práce s tabletem a notebookem
  • aktivity rozvíjející technické myšlení a jemnomotorické dovednosti – prostřednictvím rozličných technických stavebnic a s využitím praktických v aktivitě "Šroubci - Malý řemeslník"
  • rozvoj předčtenářských a kreativních dovedností dramatickými a čtenářskými dílnami s využitím současné české literatury a terapeutických hudebních nástrojů, s důrazem na sebevyjádření dětí