MŠ Ostrava, Hornická 43A, p.o.

  • Mateřská škola

www.mshornicka.cz
Přihlášení
Hornická 43A/2679, 70200 Ostrava
Mgr. Iva Chadzipanajotidisová
Tel.: 596 621 005
Tel.: 602 412 569, 774 044 381
mshornicka@seznam.cz
Člen KSPN
V naší mateřské škole je pro děti připravena celá řada kroužků, které napomáhají ke komplexnímu rozvoji ratolestí:  Průzkumnický klub Zvídálka a Dobrušky, Keramika, Judo, Moderní gymnastika, Šachy, Polytechnický kroužek, Šroubci Nejen kroužky jsou podpořeny projekty, např.: Prostřednictvím projektu „TETA IV“ se podařilo do již existující koncepce technického vzdělávání ve větší míře zakomponovat: - práci s dětmi věkové kategorie od 2 do 4 let – včleněním Montessori oblasti „Praktický život“ -vzdělávání v oblasti digitální gramotnosti – prostřednictvím 6 lekcí Malé digitální univerzity a pomůcek pro kódování a dekódování -aktivity komplexně rozvíjející oblast matematické gramotnosti – díky Montessori oblasti Matematika - aktivity komplexně rozvíjející oblast předčtenářské a čtenářské gramotnosti a to jak v podobě zvukové tak i psané – využitím Montessori oblasti Jazyk - aktivity rozvíjející technické myšlení a jemnomotorické dovednosti – prostřednictvím kvalitních didaktických pomůcek a rozličných technických stavebnic.