MŠ Ostrava, Varenská 2a, p.o.

  • Mateřská škola

http://msvarenska.cz/
Přihlášení
Varenská 2977/2a, 70200 Ostrava-Moravská Ostrava
Mgr. Stanislava Korcová
Tel.: 596612122
Tel.: 602412563
posta@msvarenska.cz; msvarenska@tiscali.cz
Člen KSPN
Člen KKS
Z finančního příspěvku statutárního města Ostravy v rámci Programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v oblasti technických a přírodních věd na území statutárního města Ostravy pro rok 2017 a I. čtvrtletí 2018 byla zřízena a odborně vybavena učebna "Talentík" pro práci nejen s talentovanými dětmi, ale i s dětmi s povinnou předškolní docházkou a v rámci možností i s dalšími skupinami dětí. Učebna dětem poskytuje podnětné prostředí vybavené didaktickými pomůckami, které děti seznamují se základními přírodními vědami jako je matematika, fyzika, chemie, biologie, zeměpis a další.