MŠ Veselá školka, Šumperk

  • Mateřská škola

http://www.veseleskolky.cz/
Prievidzská 1, 787 01 Šumperk
Yvona Šimková
Tel.: 
Tel.: 774 474 040
veselaskolka@centrum.cz
Člen KSPN
Člen KKS
V současné době provozujeme v naší mateřské škole třídy pro děti ve věku 2 - 6 let, jedna třída pro děti od 3 - 6 let, ve které jsou integrovány děti s potenciálem mimořádného rozumového nadání. Děti soustřeďujeme v přirozeném sociálním prostředí, v heterogenních skupinách. Toto uspořádání nám pomáhá řešit problémy zejména v citové a sociální oblasti. Děti se lépe adaptují na nové prostředí se svými sourozenci, přicházejí do školky s úsměvem a nápodoba starších dětí pomáhá mladším dětem v jejich rozvoji. Vedení školy podporuje odborný růst učitelek, a vytváří pro ně potřebné podmínky.