Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav

  • Poradny

https://www.pppbreclav.cz/
Bří. Mrštíků 30, 690 02 Břeclav
Mgr. Vladimíra Houšťová
Tel.: 519373996
Tel.: 
vladimira.houstova@pppbreclav.cz
Člen KSPN
Člen KKS
Člen SIPON
Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: klienti od 3 do 25 let,školy,rodiče Rozsah působnosti: krajský Typ talentcentra: poradenské Zaměření oborové: psychologie Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit Psychodiagnostika (struktury nadání, osobnosti, kreativity, školních dovedností..), metodická pomoc pedagogům při tvorbě IVP, vyhledávání nadaných v MŠ, zprostředkovávání informací o vzdělávání , literatuře ,prac.listech k nadaným, přednášky pro pedagogy a rodiče vztahující se k péči o nadané, terapie, vrstevnické a nápravné programyRealizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra 11 psychologů,3 spec. pedagogové včetně metodika prevence,spolupráce s řediteli škol, výchovnými poradci a metodiky prevence na školách, screeningy nadaných, spolupráce s NÚV,KÚ a ostatními PPP v JM kraji Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Všichni psychologové i speciální pedagogové jsou vysoce kvalifikovaní, s postgraduálním vzděláním a dlouhodobými výcviky v individuální a rodinné terapii,disponují širokým spektrem diagnostických a nápravných metod a nástrojů,úzce spolupracujeme  se SVČ,ostatními PPP , pedopsychiatrem , dětským neurologem.. Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci ZŠ a MŠ Čtyřlístek v Uherském Hradišti, PhDr.Evou Vondrákovou, PhDr.Světlanou Durmekovou, Dr.Šárkou Portešovou,FF  a FSS MÚ Brno, pediatry Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Naše PPP je rodiči nadaných vyhledávána nadregionálně, rodiče ji pak zhusta doporučují i dalším známým, opakovaně se vrací. Podíl na vysoké identifikaci nadaných v JM kraji Referenční osoby ředitelka MŠ a ZŠ Čtyřlístek,Mgr.Mečasová a Ing.Neubauerová ( odd.spec.vzdělávání , KÚ Jm kraje) Finanční náročnost účasti cílových skupin standardní činnosti jsou zdarma, část je hrazena z projektu