PPP Kadaň

  • Poradny

https://www.pppuk.cz/poradny/kadan
Fibichova 1129, 432 01 Kadaň
Mgr. Tereza Beníšková
Tel.: 474332427
Tel.: 775441276
kadan@pppuk.cz
Člen KSPN
Člen SIPON
Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: nadané děti a žáci - klienti PPP (3 - 26 let), učitelé, rodiče Rozsah působnosti: krajský Typ talentcentra: poradenské Zaměření oborové: pedagogicko-psychologické poradenství Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: individuální pedagogicko-psychologická diagnostika a poradenství pro nadané, konzultace ohledně nadání  pro rodiče a školy, pomoc při zpracování IVP pro nadané Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit identifikace kognitivního nadání u dětí, konzultace pro rodiče a učitele ohledně nadání, spolupráce se školami při vytváření individuálního vzdělávacího plánu pro nadané žáky, vzdělávání učitelů v problematice nadanýchRealizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra Mgr. Tereza Beníšková, psycholožka, vedoucí PPP Kadaň, členka pracovní skupiny krajských koordinátorů mimořádně nadaných dětí při NÚV PrahaMgr. Jana Lhotská, speciální pedagog, členka pracovní skupiny krajských koordinátorů mimořádně nadaných dětí při NÚV Prahaa další odborní pracovníci všech PPP Ústeckého kraje (psychologové, speciální pedagogové) Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit VŠ vzdělání, dlouhodobá praxe v oboru, pravidelné další vzdělávání v oblasti nadaných dětí Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci NÚV Praha - PhDr. Světlana Durmekováspolupráce se školami všech stupňů (MŠ, ZŠ, SŠ) v regionu Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Referenční osoby Finanční náročnost účasti cílových skupin všechny naše služby jsou bezplatné