Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, p.o.

  • Středisko volného času

http://www.svc-korunka.cz/
Korunní 699/49, 70912 Ostrava-Mariánské Hory
Mgr. Jana Secová
Tel.: 599524873
Tel.: 775104422
jana.secova@svc-korunka.cz
Člen KSPN
Člen SIPON
Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: děti, žáci, studenti a ostatní osoby Rozsah působnosti: místní, regionální, krajský Typ talentcentra: vzdělávací, informační Zaměření oborové: zájmové a neformální vzdělávání- přírodovědné, umělecké, taneční, výtvarné a keramické zájmové útvary a ekologické a environmentální vzdělávání Typy aktivit či služeb, které talentcentrum poskytuje: Zájmové a neformální vzdělávání, organizace zájmových útvarů se zaměřením na přírodní vědy, sport, umění, tanec apod., pořádání a organizování akcí, soutěží, letní činnosti včetně příměstských a pobytových táborů, výukové programy, Informační centrum pro mládež. Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit Součástí SVČ Korunka je Středisko přírodovědců, které pořádá odborné semináře se zaměřením na chemii a biologii. Těchto seminářů se účastní jak žáci studenti, kteří se zúčastnili biologických a chemických olympiád, tak zájemci z veřejnosti. Vyvrcholení seminářů, na kterých přednášejí významní vědci, je odborné soustředění v průběhu letních prázdnin, na který jsou zváni odborníci v daných oborech z celé České republiky. Na těchto seminářích a soustředěních pracujeme s talentovanými a nadanými jedinci. V rámci Středoškolské odborné činnosti pořádáme seminář taktéž s odborníky na daná témata. V ostatních zájmových útvarech se zaměřujeme na vyhledávání talentů a nadaných jedinců.Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra V současné době náš tým tvoří 10 pedagogických zaměstnanců - v oblasti přírodních věd jsou pedagogické zaměstnankyně vzdělány v přírodovědných oborech. Vedoucí zájmových útvarů jsou vzděláni pro pedagogickou a odbornou činnost. Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Náš tým je schopen zajistit odborníky pro daná témata, spolupracujeme s Ostravskou univerzitou a s Vysokou školou báňskou v Ostravě. Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci Naše spolupráce je široká-přes základní, střední a vysoké školy až po jednotlivé odborníky.Mezi lektory, se kterými spolupracujeme, patří: p.Doc.PaedDr. Jana Škrabánková, Ph.D. a Mgr. Marcela Kanisová z Gymnázia Mikuláše Koperníka v Bílovci,  p. RNDr. Alexandra Grabovská, PhD. A Mgr. Aleš Chupáč z gymnázia Komenského 2 v Havířově, p.Mgr. Alena Adamková z G Studentská 11 v Havířově, p..Mgr. Jiřina Janišová, ze G Mírová 1442 v Karviné, Bc. David Hurný a Bc.Petr Motloch z UK Praha, Mgr. Zdeňka Žitníková a Bc. Andrea Balonová z PřF Ostravské univerzity v Ostravě.,p. prof.ing.Kamil  Wichterle, DrCs., vedoucí katedry fyzikální  chemie a teorie technologie fyzikálních procesů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU v Ostravě-Porubě. Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Připravujeme děti a mládež na odborné soutěže - mnozí z nich mají úspěchy a umístili se na předních místech. Mezi naše absolventy patří nadaní chemici, kteří dnes vykonávají velmi úspěšně svou profesi. V jiných oblastech máme vysokou úspěšnost při přijímání na umělecké střední a vysoké školy.  Referenční osoby Ing.Sylva Sládečková-zastupující vedoucí odboru školství a sportu - Magistrát města Ostravy,Ing. Marta Szücsová , vedoucí oddělení školství- Magistrát města Ostravy Finanční náročnost účasti cílových skupin Členové našich zájmových útvarů hradí částku od 400,-Kč do 2 500,-Kč - podle náročnosti zájmového útvaru