Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, p.o.

  • Střední škola

www.spsch.eu
Středoškolská 2854/1, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Mgr. Renata Milerová
Tel.: 595781541
Tel.: 0
skola@spsch.eu
Člen KSPN
* Talentovaní žáci ZŠ a SŠ bádají společně Projekt je zaměřen na podporu talentovaných žáků základních a středních škol v oblasti chemie, biologie, fyziky a geografie. Cílem projektu je vyhledávání talentovaných žáků, jejich podpora, motivace a následný rozvoj talentu v dané oblasti. Součástí projektu je také přírodovědná místnost tzv. „talentcentrum“, která je zázemím, kde se talentovaní žáci naší školy, ale i základních škol setkávají, seznamují se, komunikují a spolupracují na daných problémových, projektových a badatelských úlohách. Dochází tak k neustálému rozvoji jejich talentu a zároveň k rozvoji důležitých klíčových kompetencí. Žáci jsou plně podpořeni při přípravě a výběru témat různých odborných prací (např. SOČ, maturitní práce). Žáci se mohou účastnit různých letních škol, odborných pobytů pro talentované žáky přírodovědných oborů, odborných exkurzí, odborných praxí atd. Talentcentrum mají možnost využít naši žáci, ale také ostatní školy po domluvě s garantkou Mgr. Markétou Zajacovou. Talentcentrum je otevřeno každé úterý od 14:00 do 16:00 nebo po individuální dohodě. Zájemci o návštěvu talentcentra se hlásí telefonicky nebo e-mailem garantce. V talentcentru nabízíme tyto aktivity: „hravá chemie“, pokusy s plyny, roztoky i ohněm práce s elektrostavebnicemi Boffin, optické klamy a další fyzikální pokusy cytologické, botanické, zoologické i anatomické bádání v biologii