Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace

  • Střední škola

https://www.spseiostrava.cz/cs/
Kratochvílova 1490/7, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Mgr. Jarmila Halšková
Tel.: 596118465
Tel.: 734646876
j.halskova@spseiostrava.cz
Člen KSPN

Vyhledáváme žáky, kteří při adekvátní podpoře vykazují ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Na naší škole se tito žáci pak následně účastní projektů, soutěží, olympiád, SOČ, středoškolských her (jedná se i o sportovce) a zahraničních cest (Erasmus). Naše škola spolupracuje s firmami, které tyto žáky podporují prostřednictvím prospěchových stipendií nebo realizací praxí, stáží a brigád. Škola spolupracuje s Ostravskou univerzitou na realizacích krátkodobých i dlouhodobých praxí, neboť patříme mezi fakultní školy Ostravské univerzity.