Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická v Plzni

  • Střední škola

  • Vyšší odborná škola

https://www.zdravka-plzen.cz/
Karlovarská 99 , 323 00 Plzeň
PhDr. Ivana Křížová
Tel.: 602212455
Tel.: 602212455
krizova@zdravka-plzen.cz
Člen KSPN

1. Pomáháme nadaným žákům při vyhledávání a zapojování se do vhodných projektů, soutěží, olympiád.

2. Žákům a žákyním umožňujeme rozvíjet mezipředmětové vztahy.

3. Zdokonalujeme manuální dovednosti formou soutěží a sebevzdělávání – soutěže První pomoci, Ošetřovatelství, Masér roku, ……

4. V rámci Klubu nadaných dětí realizujeme besedy s úspěšnými absolventy SZŠ, kteří nyní studují VŠ anebo pracují na specializovaných pracovištích.

5. Poskytujeme odbornou podporu nadaným žákům při vypracovávání projektů a samostatných prací- SOČ,….

6. Spolupracujeme s PPP a rodinami nadaných žáků a žákyň.

7. Systematicky vyhledáváme děti se specifickými vzdělávacími potřebami.

8. Realizována je spolupráce vedení školy, ŠPP s pedagogickým sborem – třídní učitelé, všeobecní učitelé a odborné učitelky.

9. Spolupracujeme s odborníky z FN v Plzni.