Talnet

  • Ostatní

www.talnet.cz
Přihlášení
Senovážné nám. 25, 11000 Praha
Mgr. Štěpán Peterka
Tel.: 222122213
Tel.: 722967630
peterka@nidv.cz
Člen SIPON
Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci ZŠ, SŠ od 10 do 19 let, učitelé ZŠ a SŠ, další pedagogičtí pracovníci  Rozsah působnosti: celostátní, zahraničí Typ talentcentra: vzdělávací Zaměření oborové: přírodní vědy, technika, seberozvoj, matematika, programování Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit Talnet nabízí každoročně kolem 30 T-kurzů – online kurzů. Motivovaným a zvídavým žákům nabízí tato aktivita možnost dozvědět se v komunikaci s instruktorem více než ve škole a pokládat otázky, na které nenašli odpověď. V každém ze dvou výukových bloků studenti absolvují šest lekcí s úkoly a mohou si zvolit, po kterém bloku zpracují seminární práci pod vedením instruktora, kterou obhajují v online diskuzích. Vyvrcholením činnosti v kurzech jsou online obhajoby seminárních prací před všemi spolužáky v kurzu a následně i její prezentace na prezenčním soustředění - nebo online pro ty, co se soustředění neúčastní - před odbornou porotou.Dvakrát ročně – v období psaní seminárních prací - se také otevírá nabídka T-exkurzí. T-exkurze je zajímavou kombinací online výuky a praktických ukázek přímo na odborném pracovišti. Studenti se nejprve po internetu pod vedením instruktora teoreticky připravují a poznávají obecné principy, při návštěvě pracoviště si pak mohou ověřit jejich použití v praxi.Třikrát ročně se pořádají soustředění, které jsou příležitostí vidět se tváří v tvář s instruktory, ostatními Talneťáky i dalšími odbornými spolupracovníky Talnetu. Na podzim se koná úvodní soustředění. Zimní a letní soustředění jsou vyvrcholením půlroční práce v kurzech. Studenti prezentují své seminární práce před odbornou i studentskou porotou a mají možnost zúčastnit se odborného i zábavného programu (exkurze, strategické hry aj.).Jednou ročně jsou pořádány s partnery v zahraničí mezinárodní pobytové akce nebo letní expedice zaměřená na reálné badatelské aktivity.Dále jsou účastníkům kurzů nabízeny seberozvíjející online aktivity a psychologické poradenství.Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra RNDr. Stanislav Zelenda - vedoucí projektu Mgr. Štěpán Peterka - koordinátor projektu; T-exkurzí Mgr. Miroslav Litavský - koordinátor vzdělávacích aktivit Zdeněk Smrčka - koordinátor a technická podpora T-kurzů Ing. Mgr. Vojtěch Tutr - PR a komunikace Instruktoři: Mgr. Peterkova, JulieMgr. Vitingerová, SvětlaRNDr. Zelenda, StanislavMgr. Beran-Cimburkova, Petra, PhD.Ing. Drabinová, EliškaDoc. Ing. Hušek, Petr, PhD.Doc. RNDr. Antonín Jančařík, Ph.D.Doc. RNDr. Pišoft, Petr, PhD.RNDr. Pudivítr, Petr, PhD.Mgr. Rakovcová, DanaMgr. Röhlichová, MartinaMgr. Rušar, PavelRNDr. Teplý, Pavel, PhD.Ing. Zemkova, Michaela, Ph.D. a dalšíSpolupracující psychologové: Mgr. Žáková, Michaela PaedDr. Mgr. Borovičková, Dagmar Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit Tým Talnetu je schopen navrhovat a organizovat inovativní vzdělávací a seberozvojové aktivity pro nadané. Dále zajišťuje vzdělávání pedagogů a dalších organizátorů aktivit pro nadané. Ve spolupráci s externími odborníky je tým Talnetu schopen zajistit psychologické testování a diagnostiku, poradenství v oblasti: nadání a typologie nadání, doporučení aktivit pro optimalizaci rozvoje nadání, učení a učebních stylů, nerovnoměrného vývoje, osobnostních a emočních obtíží apod. Dále poradenství v oblasti vzdělávání nadaných žáků, práce s třídním kolektivem, zkušeností s výukou a tvorbou úloh pro nadané studenty, vytváření a využívání inovačních vzdělávacích aktivit apod. Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci Spolupracujeme s MFF a PřF UK, FEL ČVUT v Praze, MUNI v Brně, Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu, ZŠ Karla Čapka v Praze 10, Matematickým korespondenčním seminářem Náboj, Fyzikálním korespondenčním seminářem, Klubem deskových her Kapsa, SVČ Plzeň, Muzeem Josefa Hyláka Radnice. Předchozí spolupráce byla realizována se společností IBM. Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty úspěšné prosazení inovativních vzdělávacích aktivit: T-exkurze, podle jejichž konceptu organizuje vlastní T-exkurze JCMM, T-expedice, která byla oceněna vedením Muzea Josefa Hyláka v Radnicích a z jejíž výsledků se připravuje expozice tamtéž Referenční osoby Mgr. Michal Urban ředitel odboru pro mládež MŠMTRNDr. Miloš Šifalda Ředitel JCMMMgr. Marie Hřebíková, ZŠ LužeRNDr, Aurélie Pekařová, Gymnázium Roudnice nad Labem  Finanční náročnost účasti cílových skupin T-kurzy – účast zdarma T-exkurze – účastníci si platí pouze cestovné na místo a zpět Soustředění – účastníci si platí cestovné na místo a zpět a příspěvek na stravu a ubytování, ostatní náklady jsou hrazeny Talnetem Mezinárodní a expediční aktivity – v závislosti na získaných sponzorských a dalších prostředcích si účastníci platí buď část nákladů nebo je účast zdarma Ostatní aktivity – účast zdarma