Univerzitní mateřská škola VŠB-TUO

  • Mateřská škola

https://ums.vsb.cz/
17. listopadu 2172/15, 708 33 Ostrava-Poruba
Mgr. Vlasta Tobolíková
Tel.: 597327390
Tel.: 731517947
vlasta.tobolikova@vsb.cz
Člen KSPN

Vzdělávací nabídka pro děti nadané a mimořádně nadané je v naší školce následující: badatelsky orientovaná výuka, výuka angličtiny, polytechnické workshopy, pracovní činnosti, environmentální výchova. Školka je pro práci s dětmi nadanými vybavena polytechnickými stavebnicemi, dětskými ponky, montessori pomůckami i pomůckami pro rozvoj před matematického a logického myšlení.

Jsme zapojeni do projektu „Celé Česko čte dětem“ a „Se Sokolem do života.“ O odborně vedenou pohybovou průpravu dětí se stará také KTVS VŠB-TUO.  Ve spolupráci s VŠB-TUO jsme se podíleli na vzniku skript jednoduchých fyzikálních a chemických pokusů pro mateřské školy „Svět v pohybu“. Jelikož skripta vznikla v projektu a lze je volně šířit, můžeme je poskytnout v PDF formátu případným zájemcům.