Vzdělávací centrum Turnov

  • Nestátní nezisková organizace

www.vctu.cz
Jana Palacha 804, 511 01 Turnov
PaedDr. Jaroslava Dudková
Tel.: 604988480
Tel.: 0
info@vctu.cz
Člen KSPN
Člen SIPON
Základní údaje o činnosti Cílové skupiny, se kterými talentcentrum pracuje: žáci ZŠ, SŠ Rozsah působnosti: regionální Typ talentcentra: vzdělávací Zaměření oborové: rozvoj kognitivního nadání Podrobný popis činnosti Podrobný popis činnosti a aktivit vzdělávací programy zaměřené na 1. a 2. stupeň základních škol a střední školy příměstský tábor pro nadané Tajemství mikrosvěta, Tajemný svět látek, Tajemný svět dějů Logico 1, Logico 2, Matematika s Klokanem Fyzika kolem nás 1, 2, 3 Po stopách minulosti, Poznáváme naši minulost, Tvůrčí psaní Svět filmu, Programování je hra 1, 2 Automotive workshopy Puzzle your world, Create your world, Imagine your world Realizační tým a externí spolupracovníci podílející se na pravidelné činnosti talentcentra ředitelka VCT, o.p.s. projektová manažerka a účetní externí odborní lektoři   Popis odbornosti a kompetencí realizačního týmu a dalších zdrojů, které je talentcentrum schopno zajistit spolupráce s poradnou spolupráce s VŠ –   TU Liberec, MFF UK   Spolupráce s dalšími subjekty a jednotlivci spolupráce se ZŠ a SŠ v Libereckém kraji společný projekt s iQlandií v Liberci spolupráce s NIDV spolupráce s firmou Mahle Behr Mnichovo Hradiště spolupráce se střediskem TOPTEC  AV ČR   Dosažené úspěchy a ocenění práce s talenty Automotive workshopy – 8 zájemců o automobilový průmysl Referenční osoby klienti rodiče NIDV   Finanční náročnost účasti cílových skupin paušální platba 2000 Kč za rok