Základní škola 28. října, Tišnov

  • Základní škola

https://tisnov-zs28.cz/o-skole/
nám. 28. října 1708, 66601 Tišnov
Mgr. Jana Chadimová
Tel.: 549415629
Tel.: 736773269
chadimova@tisnov-zs28.cz
Člen KSPN
Třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů (RvM a Pp) První třída s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů byla na ZŠ Tišnov, nám. 28. října, otevřena 1. 9. 1985 v 5. ročníku s tím, že má sloužit k soustředění dětí nadaných na matematiku a přírodovědné předměty ze všech škol tišnovského regionu. Žáci měli v učebním plánu více hodin matematiky, ve vyšších ročnících i fyziky a chemie.V osnovách přírodovědných předmětů bylo zařazeno rozšiřující učivo.Když se naše škola stala jednou z několika škol s ekologickým zaměřením, plnili zejména žáci těchto tříd úkoly s ekologickou tematikou.Absolventi tříd s RvM a Pp zpravidla úspěšně vykonávají přijímací zkoušky na vybrané střední školy a vedou si dobře i na vysokých školách. - na prvním stupni program Začít spolu,- Metody užívané v Začít spolu příznivě ovlivňují klima ve třídě, protože se snažíme orientovat na žáka, podporovat jeho samostatnost, odpovědnost, tvořivost, schopnost kooperace a kritické myšlení, vytvářet prostor pro vlastní iniciativu, možnost seberealizace a hlavně propojovat učivo s praktickým životem.