Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace

 • Mateřská škola

 • Základní škola

https://www.zs-delnicka.cz/
Sokolovská 1758/1, 735 06 Karviná
Mgr. Lenka Böhmová, koordinátorka podpory nadání
Tel.: 597578941
Tel.: 000000000
lenka.bohmova@zs-delnicka.cz
Člen KSPN
 • Stavíme na rozvoji mnohočetné inteligence. Věříme, že každý má své nadání.
 • Projektem PILOT (z počátečních písmen: Píle, Inteligence, Logika, Obohacení, Talent) rozvíjíme nadané žáky formou povinně volitelných předmětů na 1. stupni.
 • Již na 1. stupni se zaměřujeme se na rozvoj čtenářské gramotnosti, kritického myšlení, finanční gramotnosti, angličtiny a informatiky, výuku plavání, lyžařské kurzy…
 • Žáci se účastní mnoha soutěží, jsou z nich úspěšní řešitelé a také postupující do krajských i státních kol:
  • Jazykové soutěže AJ a NJ, ČJ
  • Literární a recitační soutěže
  • Fyzikální olympiáda
  • Matematická olympiáda, Matematický klokan
  • Logická olympiáda
  • Astronomická olympiáda
  • Pythagoriáda
  • Přírodovědný klokan
  • Výtvarné soutěže
  • McDonald´s Cup a jiné fotbalové soutěže
  • Miniházená, Vybíjená, atletické soutěže
 • Nad rámec výuky mají žáci k dispozici kroužky, kde se věnují vlastním projektům a připravují se na soutěže a olympiády ve svých oblastech zájmu a nadání (Fyzika hravě, Astronomický klub, Klub PILOT, Čtenářský klub, Golf, Matematika hrou, Logika, Informatika, Keramika, Kreativní kroužek...)
 • Pořádáme týdenní tematické ozdravné pobyty v přírodě – Kreativní kurz, Farmář, Literární kurz, Školy v přírodě, Lyžařský kurz, Pobyt v Chorvatsku, výjezdy do zahraničí.
 • Pořádáme pravidelné projektové dny (Čarodějnický, 100let ČR, Den Země, Happy Day, Historický den, Slovanský den, Karnevalový den, Útěk ze školy, Školní radovánky, Den dětí ….)
 • Vedeme žáky ke spolupráci, propojujeme žáky 1. a 9. tříd – od slavnostního zahájení, přes pomoc deváťáků prvňákům a různé akce během školního roku, až po slavností „vykopnutí“ deváťáků prvňáky.
 • Připravujeme předškoláky na nástup do školy – návštěva předškoláků ve škole, Školička nanečisto…
 • Školní družina nabízí spoustu nabídku kroužků a celodružinových akcí.
 • Řadu akcí realizujeme formou dlouhodobých projektů, př.
  • „Hory“ – celoroční projekt pro rodiče a děti - o víkendech (již 8. ročník), vždy tematicky laděn (Mount Everest, Beskydské ovečky, Nebuď balvan, Rok Vlka, S medem za medvědem,….)
  • „Projekt Cambridge“ – žáci od 4 tříd se připravují v nepovinném předmětu na zkoušky Starters, Movers, KET, PET. Žáci dostávají mezinárodně uznávaný certifikát o splnění zkoušky
  • Projekt „Globe“ – žáci bádají o přírodě
  • Projekt „Badatelka na Dělnické“ – vedeme děti k bádání od 1. třídy
  • Projekt „Čtenářem už od školky“ – rozvíjení čtenářské gramotnosti již od školy
  • Projekt „Erasmus“ – poznávání různých kultur, jazyků a škol z různých zemí
  • „Happy Day“ – netypický den otevřených dveří s nabídkou různých zajímavých úkolů a činnosti, deskových her, logických úkolů, pokusů fyzikálních i chemických….
  • Projekt „PILOT“ – mimo povinně volitelného předmětu PILOT nabízíme doplňující projekt PILOT, kde žáci pracují na své ročníkové práci.
  • „Žákovská samospráva“ – žáci od 4. ročníků řeší na pravidelných schůzkách různé věci, navrhují nápady, jak zlepšit školu, plánují akce atd.
  • „Participativní rozpočet“ – od 4. ročníku se žáci na pravidelných schůzkách rozhodují a spolupodílejí na vedení školy.
  • „Školní časopis“ – od letošního roku vychází 2x ročně vycházet školní časopis tvořený žáky naší školy
 • Pro všechny tyto aktivity nabízíme nadstandardně vybavenou školu a spolupracujeme s celou řadou institucí.