Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace

 • Mateřská škola

 • Základní škola

https://www.zs-delnicka.cz/
Sokolovská 1758/1, 735 06 Karviná
Mgr. Lenka Böhmová, koordinátorka podpory nadání
Tel.: 597578941
Tel.: 597578941
lenka.bohmova@zs-delnicka.cz
Člen KSPN

Naše škola se už mnoho let může pyšnit skvělými výsledky žáků nejen u přijímacích zkoušek na různé typy středních škol, ale také v olympiádách, televizních soutěžích i zahraničních projektech. Vysoká úroveň vzdělání je na škole standardem nejen díky mnoha odborným učebnám vybaveným nejnovějšími pomůckami, ale také příjemným zázemím školy s relaxačními koutky, knihovnami a v neposlední řadě vysoce kvalifikovanými učiteli a učitelkami, kterým záleží na úspěchu svých svěřenců i na tom, aby se ve škole žáci cítili dobře. Jak se u nás uplatní (nejen) nadaní žáci?

 • Jsme jedinou Cambridge English School v MS kraji.
 • Máme certifikát Kvalitní škola 2021.
 • Projektem PILOT (z počátečních písmen: Píle, Inteligence, Logika, Obohacení, Talent) rozvíjíme nadané žáky formou povinně volitelných předmětů na 1. stupni.
 • Již na 1. stupni se zaměřujeme se na rozvoj čtenářské gramotnosti, kritického myšlení, finanční gramotnosti, angličtiny a informatiky, výuku plavání, lyžařské kurzy…
 • Žáci se účastní mnoha soutěží, jsou z nich úspěšní řešitelé a také postupující do krajských i státních kol:
  • Jazykové soutěže AJ a NJ, ČJ
  • Literární a recitační soutěže
  • Fyzikální olympiáda
  • Matematická olympiáda, Matematický klokan
  • Logická olympiáda (ve školním roce 23/24 postup a úspěšný řešitel celorepublikového kola)
  • Astronomická olympiáda
  • Pythagoriáda
  • Přírodovědný klokan
  • Výtvarné soutěže
  • McDonald´s Cup a jiné fotbalové soutěže
  • Miniházená, Vybíjená, atletické soutěže
 • Nad rámec výuky mají žáci k dispozici kroužky, kde se věnují vlastním projektům a připravují se na soutěže a olympiády ve svých oblastech zájmu a nadání (Fyzika hravě, Astronomický klub, Klub PILOT, Čtenářský klub, Golf, Matematika hrou, Logika, Informatika, Keramika, Kreativní kroužek, Veselá věda...)
 • Pořádáme týdenní tematické ozdravné pobyty v přírodě – Kreativní kurz, Farmář, Literární kurz, Školy v přírodě, Lyžařský kurz, Pobyt v Chorvatsku, výjezdy do zahraničí.
 • Ve školním roce uspořádán Kurz v přírodě PILOT – týdenní pobyt nadaných žáků v přírodě – téma „Tajemství lesa“
 • Pořádáme pravidelné projektové dny (Čarodějnický, 100let ČR, Den Země, Happy Day, Historický den, Slovanský den, Karnevalový den, Útěk ze školy, Školní radovánky, Den dětí ….)
 • Vedeme žáky ke spolupráci, propojujeme žáky 1. a 9. tříd – od slavnostního zahájení, přes pomoc deváťáků prvňákům a různé akce během školního roku, až po slavností „vykopnutí“ deváťáků prvňáky.
 • Připravujeme předškoláky na nástup do školy – návštěva předškoláků ve škole, Školička před školou, Den dokořán (nahlédnutí do výuky), Online schůzky pro rodiče budoucích prvňáků, Schůzka pro rodiče předškoláků v MŠ
 • Školní družina nabízí spoustu nabídku kroužků a celodružinových akcí.
 • Řadu akcí realizujeme formou dlouhodobých projektů, př.
  • „Hory“ – celoroční projekt pro rodiče a děti - o víkendech (již 10. ročník), vždy tematicky laděn (Mount Everest, Beskydské ovečky, Nebuď balvan, Rok Vlka, S medem za medvědem,….)
  • „Projekt Cambridge“ – žáci od 4 tříd se připravují v nepovinném předmětu na zkoušky Starters, Movers, KET, PET. Žáci dostávají mezinárodně uznávaný certifikát o splnění zkoušky
  • Projekt „Globe“ – žáci bádají o přírodě
  • Projekt „Badatelka na Dělnické“ – vedeme děti k bádání od 1. třídy
  • Projekt „Čtenářem už od školky“ – rozvíjení čtenářské gramotnosti již od školy
  • Projekt „Erasmus“ – poznávání různých kultur, jazyků a škol z různých zemí
  • „Happy Day“ – netypický den otevřených dveří s nabídkou různých zajímavých úkolů a činnosti, deskových her, logických úkolů, pokusů fyzikálních, chemických, technických i přírodovědných,
  • Projekt „PILOT“ – mimo povinně volitelného předmětu PILOT nabízíme doplňující projekt PILOT, kde žáci pracují na své ročníkové práci.
  • „Žákovská samospráva“ – žáci od 4. ročníků řeší na pravidelných schůzkách různé věci, navrhují nápady, jak zlepšit školu, plánují akce atd.
  • „Participativní rozpočet“ – od 4. ročníku se žáci na pravidelných schůzkách rozhodují a spolupodílejí na vedení školy. Pomocí participativního rozpočtu již proběhlo několik investic dle naplánování a výběru žáků.
  • „Školní časopis“ – vychází 2x ročně, je tvořen žáky naší školy
 • Pro všechny tyto aktivity nabízíme nadstandardně vybavenou školu a spolupracujeme s celou řadou institucí.